voor professionals

De Basic Trustmethode

Bij Basic Trust werken we middels de Basic Trustmethode. De Basic Trustmethode bestaat uit verschillende werkzame elementen. Na een uitgebreide intake waarin het gedrag van het kind en de voorgeschiedenis worden uitgevraagd en de ouder-kindinteractie wordt geobserveerd, wordt er psycho-educatie gegeven aan opvoeders. Door de psycho-educatie kan, indien nodig, het beeld van de opvoeder over het kind en de relatie worden bijgesteld, waardoor het makkelijker wordt voor de opvoeder om afgestemd te reageren op het kind. Daarna worden er specifieke instructies gegeven aan opvoeders, die als doel hebben om het kind zich gehoord en gezien te laten voelen. Bij Basic Trust wordt gebruikt gemaakt van videofeedback. Belangrijk elementen hierin zijn de empowerment van opvoeders en het versterken van de sensitiviteit en mentaliserende vermogens van de opvoeder (mind-mindedness: het kind als een individu zien met een eigen bewustzijn en met intenties en in het bijzonder taal geven aan de interne gemoedstoestanden van het kind), 'veilig disciplineren' (niet-afwijzend corrigeren van lastig gedrag) en corrigeren van verwarring scheppend (beangstigend) opvoedgedrag.

De Basic Trustmethode is in 2017 (opnieuw) erkend door de Erkenningscommissie Interventies als "Eerste aanwijzingen voor effectiviteit" en opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

Naast de Basic Trustmethode wordt er door de behandelaars gebruik gemaakt van andere evidence-based methoden, zoals EMDR, CGT, spel- en bewegingsoefeningen gebaseerd op Sherborne en Theraplay en schematherapie. De invulling van de behandeling wordt altijd afgestemd op de specifieke hulpvraag en behoeften van de opvoeders en kinderen.
Terug

trainingen en presentaties

Kalender

Juni
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."