Opvoedersgroep Basic Trust

In diverse Basic Trust praktijken wordt de Opvoedersgroep Basic Trust aangeboden. Onder begeleiding van twee of drie Basic Trust behandelaars gaat u samen met andere opvoeders in op thema's als:
  • Basisvertrouwen en gehechtheid
  • De relatie tussen stress, emoties en gedrag
  • Werking van het brein
  • Basisbehoeften
  • Grenzen stellen op een veilige manier
  • Een kalm brein bij opvoeders zelf

U leert aan de hand van eigen video-opnamen hoe u op uw kind kunt reageren, zodat uw kind meer basisvertrouwen ontwikkelt. U krijgt praktische handvatten voor de communicatie met uw kind, zoals het benoemen. U oefent thuis en maakt thuis enkele video-opnamen. In de groepsbijeenkomsten laten we korte, positieve fragmenten uit deze opnamen zien.

Neem contact met ons op als u wil weten waar de Opvoedersgroep wordt aangeboden.

Bekijk de flyer Opvoedersgroep Basic Trust

Terug