voor ouders

Basic Trust voor uw gezin


Basic Trust biedt jeugd-ggz aan gezinnen met kinderen van 0 t/m 17 jaar. Basic Trust is gespecialiseerd in behandeling van kinderen met een tekort aan basisvertrouwen, problematische gehechtheid, trauma, angst en gedragsproblemen. U kunt zich aanmelden wanneer u zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:
  • gedrags- en/of emotionele problemen, zoals agressie, angst, teruggetrokken gedrag, opstandig gedrag en woede-uitbarstingen
  • het gevoel dat u de connectie met uw kind bent verloren
  • een moeilijke start in het leven, zoals een moeizame zwangerschap of bevalling, medische complicaties of psychische klachten bij de opvoeders
  • plaatsing in een pleeg- of adoptiegezin, ook als het kind nog heel jong was
  • ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind of binnen uw gezin, zoals pestervaringen, ziekte, verhuizingen, verlieservaringen en rouw (bijvoorbeeld na het overlijden van een familielid)
Kinderen en jongeren kunnen herstellen van moeilijke en pijnlijke ervaringen. Bij Basic Trust gaan we ervan uit dat opvoeders de belangrijkste personen zijn voor hun kind, ook al ervaren zij dat, door de houding van hun kind, misschien niet zo.

Opvoeders zijn daarom de meest aangewezen personen om het kind te helpen meer basisvertrouwen te ontwikkelen.De behandelaars van Basic Trust ondersteunen opvoeders om afgestemd op het kind te reageren waardoor alsnog kan worden ingehaald wat het kind heeft gemist.

Heeft een kind eenmaal voldoende basisvertrouwen ontwikkeld, dan geeft dat rust en ontspanning. Uw kind kan zich dan toevertrouwen en overgeven aan uw verzorging. Dit heeft een positief effect op alle ontwikkelingsgebieden. U kunt bijvoorbeeld merken dat het kind zich gemakkelijker kan concentreren, zich soepeler gaat bewegen of positiever in het leven gaat staan.

Hoe verloopt een behandeling bij Basic Trust

Een behandeling bij Basic Trust sluit aan bij de situatie van uw kind en uw gezin en is altijd gericht op wat zich afspeelt in uw gezin, of waar u zorgen over heeft.
Lees meer over de behandeling bij Basic Trust

Wij bieden ook groepsgerichte behandelingen aan voor de versterking van het basisvertrouwen van uw kind. Bij de opvoedersgroep gaat u - onder leiding van twee of drie Basic Trust specialisten - met andere opvoeders aan de slag met de Basic Trust-methode.
Lees meer over de Opvoedersgroep Basic Trust.


Leestips

Er is veel geschreven over kinderen die zich angstig of onzeker voelen en over trauma en hechting. Voor opvoeders zelf of om samen met uw kind te lezen.
Ga naar onze leestips.


Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"