dit zijn wij

Basic Trust bestaat sinds maart 2003. We zijn een landelijke organisatie van zelfstandig gevestigde GGZ behandelaars, gespecialiseerd op het gebied van basisvertrouwen, hechting, angst en trauma bij kinderen in natuurlijke, adoptie- en pleeggezinnen. De Basic Trust specialisten zijn psychotherapeut, orthopedagoog(-generalist) of (GZ-)psycholoog. Jaarlijks melden zich meer dan 350 gezinnen bij ons aan.

Wat doen we bij Basic Trust?
Een tekort of gebrek aan basisvertrouwen ligt meestal ten grondslag aan de (emotionele en gedrags)symptomen die een kind laat zien. Dit gebrek aan basisvertrouwen kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Kinderen en jongeren kunnen zich gelukkig herstellen van moeilijke en pijnlijke ervaringen. Voor dit herstel zijn de opvoeders heel belangrijk. Wij ondersteunen en helpen opvoeders om zich de specifieke kennis en vaardigheden eigen te maken die nodig zijn voor herstel.

Ook geven wij deskundigheidsbevordering, lezingen en trainingen aan opvoeders en professionals.

Daarnaast dragen wij bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor de dichtstbijzijnde vestiging van Basic Trust.
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"