gebruik video opnamen

Binnen Basic Trust gaan we zorgvuldig om met de video-opnamen die van onze cliŽnten zijn gemaakt.
De regels die we daarbij hanteren zijn als volgt:
  • Video-opnamen zijn eigendom van de Basic Trust hulpverlener, zij zijn geen onderdeel van het medisch dossier.
  • De video-opnamen worden uitsluitend besproken met en getoond aan de cliŽnten die zichtbaar zijn op de opname.
  • Video-opnamen kunnen binnen Basic Trust gebruikt worden voor collegiaal overleg van behandelaars (met beroepsgeheim), als u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit kenbaar maken.
  • De video-opnamen worden nooit getoond aan anderen zonder toestemming van alle betrokkenen die op de video zichtbaar zijn.
  • Na gebruik van de opnames worden de video-opnamen gewist.
  • De video-opnamen worden eerder gewist wanneer ťťn of meerdere op de video voorkomende personen deze wens te kennen geeft.
  • Datgene wat op de video-opname zichtbaar is, valt onder de code beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat aan derden buiten Basic Trust op geen enkele wijze informatie mag worden gegeven over deze video-opnamen.
  • Bij collegiaal overleg worden de video-opnamen met in achtneming van privacyregels en respect besproken.
  • In een aantal gevallen kunnen de video-opnamen zo informatief zijn, dat ze geschikt zijn voor voorlichtingsdoeleinden. In dat geval wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd aan betrokkenen.
Terug

professional aan het woord

"In de 3-daagse training vond ik het heel prettig dat theorie en praktisch oefenen steeds afgewisseld werden, zo had ik - onderbouwd - gelijk iets in handen waar ik de volgende dag met clienten mee aan de slag kon"