behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten

04 oktober 2024 10:00 - 04 oktober 2024 16:30
Gedurende de training wordt uitgebreid stil gestaan bij de theoretische onderbouwing van trauma en dissociatie. Daarnaast wordt praktijkgericht gewerkt: de belangrijkste technieken worden aan den lijve ervaren, via rollenspel, videobeelden of live werk. Rollenspel vindt plenair plaats, hierna worden die vaardigheden geoefend in twee- of drietallen. Gedurende de training wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht met inbreng van eigen casu´stiek.

Programma
Naast algemene informatie zoals de verklaringsmodellen, herkenning en screening/diagnostiek, zal met name de aandacht gericht zijn op het in de praktijk vorm geven aan de behandeling van trauma en dissociatie op basis van het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel. Hierin worden de volgende drie fases onderscheiden:
  • Veiligheid & Stabilisatie
  • Traumabehandeling
  • Integratie

De training 'Behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten' gaat uit van de richtlijnen van de Zorgstandaard voor Dissociatieve Stoornissen. In de training wordt de behandeling in de verschillende fases, het zogenaamde fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel praktisch vertaald en theoretisch onderbouwd. De training biedt ruimte voor het oefenen van vaardigheden, onder andere vanuit ingebrachte casu´stiek.

Doelen
  • Vergroten van de kennis betreffende dissociatieve stoornissen.
  • Herkennen van signalen die wijzen op trauma en dissociatie.
  • Vergroten van kennis van samenhang tussen gehechtheid, trauma en dissociatie.
  • Ontwikkelen van (eerste) vaardigheden voor de behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten vanuit het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel.


Meer informatie
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."