wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Onderzoek vragenlijsten

 • Voor het wetenschappelijke artikel naar de AISI 2-5 jaar, klik hier.
 • Voor het wetenschappelijke artikel naar de AISI 6-12 jaar, klik hier.
 • Voor een publicatie in Vakblad Vroeg over de ARI-CP 2-5 jaar, klik hier.
 • Voor het wetenschappelijke artikel naar de ARI-CP 2-5 jaar, klik hier.


Onderzoek/artikelen over Basic Trust

 • Uit onderzoek van Moniek Zeegers en anderen blijkt dat ouders van geadopteerde kinderen (2-12 jaar) na afloop van de Basic Trustmethode minder gedragsproblemen, opvoedstress en onveilige gehechtheid rapporteerden en dat ouders meer sensitiviteit en mind-mindedness lieten zien. Voor het artikel, klik hier.
 • Voor het wetenschappelijke artikel van Cristina Colonnesi en anderen over het eerste onderzoek naar het effect van Basic Trust, klik hier.
 • Voor een artikel in Vakblad Vroeg over de Basic Trustmethode bij kinderen met verstandelijke beperking, klik hier.
 • Voor het onderzoek van Carolien Konijn waaruit blijkt dat de Basic Trustmethode de stabiliteit van een pleegzorgplaatsing aanzienlijk vergroot, klik hier.
 • De in 2022 uitgevoerde en geschreven procesevaluatie van de Basic Trust-methode, klik hier.


Onderzoek/artikelen gehechtheid en basisvertrouwen

 • Binnen de hulpverlening aan gezinnen met jonge kinderen (2 t/m 5 jaar) is gehechtheid een belangrijk thema. Vanwege gebrek aan kennis en bruikbare instrumenten is het soms moeilijk om de gehechtheidstheorie toe te passen in de hulpverlening. Het huidige onderzoek door onze Basic Trustcollega's Anouk Spruit en Renee Uittenbogaard genereert inzicht in uitingsvormen van veilige en onveilige gehechtheidsrelaties zoals we die in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Voor het artikel, klik hier.
 • Voor een Engelstalige wetenschappelijk literatuuronderzoek (meta-analyse) naar de relatie tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en jongeren door onze Basic Trustcollega Anouk Spruit e.a., klik hier. Voor een Nederlandse versie, klik hier.
 • Voor een publicatie in HKJ over basisvertrouwen in de klas van Basic Trustcollega's Lotte Adriaans en Janet Gooden, klik hier.

Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."