wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Basic Trust heeft een jarenlange samenwerking met de Universiteit van Amsterdam wat betreft wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de Basic Trust-methode.

Het eerste onderzoek naar de Basic Trust-methode (Colonnesi et al., 2012) liet een afname van onveilige gehechtheid en gedragsproblemen zien bij geadopteerde kinderen (2-5 jaar) na afloop van de Basic Trust-methode. Voor het wetenschappelijke artikel van Cristina Colonnesi en anderen over het eerste onderzoek naar het effect van Basic Trust, klik hier.

Uit recent onderzoek van Moniek Zeegers en anderen (2020) bleek dat ouders van geadopteerde kinderen (2-12 jaar) na afloop van de Basic Trust-methode minder gedragsproblemen, opvoedstress en onveilige gehechtheid rapporteerden en dat ouders meer sensitiviteit en mind-mindedness lieten zien. Voor het artikel, klik hier.

Verder is gebleken uit onderzoek naar de toepassing van de Basic Trust-methode binnen pleegzorg, dat de inzet van de Basic Trust-methode de stabiliteit van de pleegzorgplaatsing aanzienlijk vergroot (Konijn et al., 2021). klik hier.

Tot slot is recent een procesevaluatie uitgevoerd om in kaart te brengen wat de tevredenheid is van deelnemende opvoeders en behandelaren over de Basic Trust-methode en succes- en verbeterpunten te identificeren (Spruit, Uittenbogaard & Noom, 2022). Hieruit bleek dat er grote tevredenheid is bij de deelnemende opvoeders en behandelaren. Het onderzoek wordt gebruikt om de Basic Trust-methode te blijven doorontwikkelen, zodat deze voldoet aan de laatste wetenschappelijk kennis en aansluit bij de behoeften van opvoeders en behandelaren. klik hier.


Bronnen:
Colonnesi, C., Wissink, I. B., Noom, M. J., Asscher, J. J., Hoeve, M., Stams, G. J. J., ... & Kellaert-Knol, M. G. (2013). Basic trust: An attachment-oriented intervention based on mind-mindedness in adoptive families. Research on Social Work Practice, 23(2), 179-188.
Zeegers, M. A., Colonnesi, C., Noom, M. J., Polderman, N., & Stams, G. J. J. (2020). Remediating child attachment insecurity: Evaluating the basic trust intervention in adoptive families. Research on Social Work Practice, 30(7), 736-749.
Konijn, C., Colonnesi, C., Kroneman, L., Lindauer, R. J., & Stams, G. J. J. (2021, June). Prevention of instability in foster care: A case file review study. In Child & Youth Care Forum (Vol. 50, pp. 493-509). Springer US.
Spruit, A., Uittenbogaard, R. & Noom, M.J. (2022). Procesevaluatie Basic Trust-methode. Dordrecht: Basic Trust Licenties.

Onderzoek vragenlijsten

  • Voor het wetenschappelijke artikel naar de AISI 2-5 jaar, klik hier.
  • Voor het wetenschappelijke artikel naar de AISI 6-12 jaar, klik hier.
  • Voor een publicatie in Vakblad Vroeg over de ARI-CP 2-5 jaar, klik hier.
  • Voor het wetenschappelijke artikel naar de ARI-CP 2-5 jaar, klik hier.


Onderzoek/artikelen gehechtheid en basisvertrouwen

  • Binnen de hulpverlening aan gezinnen met jonge kinderen (2 t/m 5 jaar) is gehechtheid een belangrijk thema. Vanwege gebrek aan kennis en bruikbare instrumenten is het soms moeilijk om de gehechtheidstheorie toe te passen in de hulpverlening. Het huidige onderzoek door onze Basic Trustcollega's Anouk Spruit en Renee Uittenbogaard genereert inzicht in uitingsvormen van veilige en onveilige gehechtheidsrelaties zoals we die in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Voor het artikel, klik hier.
  • Inmiddels is er ook een artikel van Anouk Spruit, Renee Uittenbogaard en Marc Noom over de uitingsvormen van veilige en onveilige gehechtheidsrelaties in de basisschoolleeftijd verschenen. Het artikel vindt u hier. De bijlage met het volledige overzicht vindt u hier.
  • Voor een artikel in Vakblad Vroeg over de Basic Trustmethode bij kinderen met verstandelijke beperking, klik hier.
  • Voor een Engelstalige wetenschappelijk literatuuronderzoek (meta-analyse) naar de relatie tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en jongeren door onze Basic Trustcollega Anouk Spruit e.a., klik hier. Voor een Nederlandse versie, klik hier.
  • Voor een publicatie in HKJ over basisvertrouwen in de klas van Basic Trustcollega's Lotte Adriaans en Janet Gooden, klik hier.

Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."