problematische gehechtheid en trauma - bij volwassenen

Voor wie:

GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, Psychiaters

Inhoud:

Er is geen DSM 5 classificatie voor gehechtheidsproblemen bij volwassenen, toch zijn kinderen die als kind gehechtheidsproblemen of vroegkinderlijk trauma hebben moeten doorstaan volwassen geworden. De problematiek die grote invloed had op hoe ze als kind hebben moeten opgroeien is voor een volwassene niet weg. De invloed van problematische gehechtheid en preverbaal trauma gaat voor veel mensen een levenlang mee. In deze training gebruiken we de Basic Trust kennis rondom ontwikkelingstaken, basisbehoeften en de invloed van trauma en gehechtheidsbreuken op de ontwikkeling van een kind en bekijken we welke invloed dat heeft op de persoonlijkheidsontwikkeling bij het volwassen worden. Hoe kan de bewezen effectieve Basic Trust-methode en visie vertaald worden naar de behandeling van volwassenen, waar moet een behandelaar op letten, wat moet een behandelaar weten om te komen tot een effectieve behandeling? In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan het signaleren en duiden van de invloed van gehechtheidsproblematiek in volwassenheid, aan het opstellen van een casusconceptualisatie waarin deze elementen inzichtelijk worden voor zowel behandelaar als patient. Behandelvormen die kunnen worden gebruikt in de behandeling van deze doelgroep worden besproken, bestaand uit elementen uit de Basic Trust-methode, Schematherapie en EMDR.
 1. Basic Trustmethode, theoretische onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek.
 2. Theorie over gehechtheid (gehechtheidstheorie, mentaliseren, mind-mindedness/expliciet mentaliseren, stressregulatie).
 3. Signalen van problematische gehechtheid bij een kind.
 4. Signalen van problematische gehechtheid bij een volwassene
 5. casusconceptualisatie aan de hand van de gehechtheidstheorie.
 6. Diagnostiek van gehechtheidsproblematiek
 7. Integratieve psychotherapie bij volwassenen met een voorgeschiedenis van gehechtheidsproblematiek en pre-verbaal trauma

Resultaat:

Na afloop:
 1. weet u wat gezonde en bedreigende omstandigheden zijn voor het kunnen ontwikkelen van een veilige gehechtheidsstijl
 2. bent u in staat om emotionele problematiek en/of persoonlijkheidsproblematiek te herkennen als onderdeel of gevolg van vroegkinderlijk trauma en een problematische gehechtheidsstijl
 3. bent u beter in staat om de samenhang te zien tussen trauma in de voorgeschiedenis, persoonskenmerken, problematiek en copingstijl
 4. bent u in staat om dit te verwoorden in een casusconceptualisatie
 5. heeft u uw psychotherapeutische vaardigheden gerichter uitgebreid om volwassenen te behandelen met vroegkinderlijk trauma en gehechtheidsproblematiekin de voorgeschiedenis.

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt plaats in onze sfeervolle trainingslocatie te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieet beperkingen graag aan ons doorgeven).

U kunt zich inschrijven via dit formulier, bij voldoende belangstelling nemen we contact met u op.

Trainer:
Drs R. Uittenbogaard
GZ-psycholoog en psychotherapeut
EMDR practitioner, cognitief gedragstherapeut
Supervisor NIP K&J en VGCt

Accreditatie is aangevraagd bij:
 • NVP
 • NIP
 • VGCt
 • NVRG
 • VEN
Als uw beroepsvereniging er niet bij staat kunt u ons dit laten weten. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde vereniging, zullen wij de accreditatie aanvraag in overweging nemen.


Annulering
 • Annuleren kan alleen schriftelijk.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus €100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het inschrijfgeld als u de training binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een opleidingsdag bestaat er de mogelijkheid om de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • Vanwege de Corona maatregelen kan worden besloten om trainingen online te laten plaatsvinden. U wordt hierover door ons ge´nformeerd.
 • Bij uitval van de trainer door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de eerstvolgende training.

Kosten:

€990.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"In de 3-daagse training vond ik het heel prettig dat theorie en praktisch oefenen steeds afgewisseld werden, zo had ik - onderbouwd - gelijk iets in handen waar ik de volgende dag met clienten mee aan de slag kon"