problematische gehechtheid en trauma - bij volwassenen

Voor wie:

GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, Psychiaters

Inhoud:

 1. Basic Trustmethode, theoretische onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek.
 2. Theorie over gehechtheid (gehechtheidstheorie, mentaliseren, mind-mindedness/expliciet mentaliseren, stressregulatie).
 3. Signalen van problematische gehechtheid bij een kind.
 4. Signalen van problematische gehechtheid bij een volwassene
 5. casusconceptualisatie aan de hand van de gehechtheidstheorie.
 6. Diagnostiek van gehechtheidsproblematiek
 7. Integratieve psychotherapie bij volwassenen met een voorgeschiedenis van gehechtheidsproblematiek en pre-verbaal trauma

Resultaat:

Na afloop:
 1. weet u wat gezonde en bedreigende omstandigheden zijn voor het kunnen ontwikkelen van een veilige gehechtheidsstijl
 2. bent u in staat om emotionele problematiek en/of persoonlijkheidsproblematiek te herkennen als onderdeel of gevolg van vroegkinderlijk trauma en een problematische gehechtheidsstijl
 3. bent u beter in staat om de samenhang te zien tussen trauma in de voorgeschiedenis, persoonskenmerken, problematiek en copingstijl
 4. bent u in staat om dit te verwoorden in een casusconceptualisatie
 5. heeft u uw psychotherapeutische vaardigheden gerichter uitgebreid om volwassenen te behandelen met vroegkinderlijk trauma en gehechtheidsproblematiekin de voorgeschiedenis.

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Docent
Drs R. Uittenbogaard
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog en psychotherapeut
EMDR practitioner, cognitief gedragstherapeut
Supervisor NIP K&J en VGCt

Accreditatie is aangevraagd bij:
 • NVP
 • NIP
 • VGCt
 • NVRG
 • VEN
Als uw beroepsvereniging er niet bij staat kunt u ons dit laten weten. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde vereniging, zullen wij de accreditatie aanvraag in overweging nemen.

Kosten:

€990.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."