problematische gehechtheid en trauma - bij volwassenen

Voor wie:

GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, Psychiaters

Inhoud:

 1. Introductie Basic Trustmethode. Indicaties en contra-indicaties. Theoretische onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek.
 2. Theorie over gehechtheid (gehechtheidstheorie, mentaliseren, mind-mindedness/expliciet mentaliseren, stressregulatie).
 3. Signalen van problematische gehechtheid bij een kind.
 4. Signalen van problematische gehechtheid bij een volwassene
 5. casusconceptualisatie aan de hand van de gehechtheidstheorie.
 6. Diagnostiek van gehechtheidsproblematiek
 7. Integratieve psychotherapie bij volwassenen met een voorgeschiedenis van gehechtheidsproblematiek en pre-verbaal trauma

Resultaat:

Na afloop:
 1. weet u wat gezonde en bedreigende omstandigheden zijn voor het kunnen ontwikkelen van een veilige gehechtheidsstijl
 2. bent u in staat om emotionele problematiek en/of persoonlijkheidsproblematiek te herkennen als onderdeel of gevolg van vroegkinderlijk trauma en een problematische gehechtheidsstijl
 3. bent u beter in staat om de samenhang te zien tussen trauma in de voorgeschiedenis, persoonskenmerken, problematiek en copingstijl
 4. bent u in staat om dit te verwoorden in een casusconceptualisatie
 5. heeft u uw psychotherapeutische vaardigheden gerichter uitgebreid om volwassenen te behandelen met vroegkinderlijk trauma en gehechtheidsproblematiekin de voorgeschiedenis. 

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Om in te schrijven op de lijst van belangstellenden klikt u hier

Docenten
Drs R. Uittenbogaard, psychotherapeut, EMDR practitioner, cognitief gedragstherapeut

Drs. H. van der Ham, GZ-psycholoog, EMDR practitioner

Accreditatie is aangevraagd bij:
 • NVP
 • NIP
 • VGCt
 • NVRG
 • VEN
Als uw beroepsvereniging er niet bij staat kunt u ons dit laten weten. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde vereniging, zullen wij de accreditatie aanvraag in overweging nemen.

Kosten:

€725.00 per deelnemer.
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"