25 uurs basiscursus schematherapie bij kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen

Voor wie:

Voor basis psychologen, basis orthopedagogen, GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de jeugdzorg/jeugd GGZ.†

De opleiding tot schematherapeut (register Schematherapie) staat alleen open voor professionals met een relevante beroepsopleiding: BIG-geregistreerde psychologen en psychotherapeuten, psychiaters, leden van specialistische psychotherapieverenigingen of zij die in opleiding zijn tot ťťn van deze†kwalificaties.

Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij de VGCt moeten deelnemers een erkende 50-uurs basiscursus cognitieve gedragstherapie hebben gevolgd.

Inhoud:

Dag 1:†
 • kennismaking Schematherapie
  • basisbehoeften
  • (ontwikkelende) schema's
  • diagnostiekfase, welke middelen zet je in per ontwikkelingsfase
  • casusconceptualisatie met aandachtspunten per ontwikkelingsfase van de minderjarige client
 • behandelrelatie opbouwen, limited reparenting, hierbij extra aandacht voor opvoeders die betrokken zijn bij de kindtherapie (mediatherapie)
 • schematherapie; de behandeling van schema's: historische achtergrond van schema's, (ontwikkelende) schema's bij adolescenten, diagnostische imaginatie, bewijzen voor schema's, het verschil in werken met schema's bij adolescenten t.o.v. volwassen cliŽnten.
 • cognitieve technieken aangepast per ontwikkelingsfase
 • aandachtspunten van voorgenoemde onderwerpen specifiek voor de behandeling van kinderen/jongeren met verminderd basisvertrouwen en hun opvoeders

Dag 2:†
 • schematherapie; de behandeling van schema's
 • experiŽntiŽle technieken; imaginatie en rescripting, tweestoelen techniek eventueel met gebruikmaking van spel/beeldend materiaal, historisch†rollenspel/psychodrama -> in combinatie met de Basic Trust verhalenmethode†
 • gedragstechnieken
 • therapeutische relatie: limited reparenting en empathische confrontatie†
 • schematherapie: het modusmodel, casusconceptualisatie 2†
 • werken met het kwetsbare kind en de kritische kant (vertaling van de disfunctionele oudermodus bij kinder- en jeugdtrajecten)

Dag 3:†
 • Schematherapie bij Cluster C- Persoonlijkheidsstoornis†
 • copingmodi behandelen
 • disfunctionele oudermodi behandelen†
 • Schematherapie bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis
 • kwetsbare kindmodi behandelen
 • EMDR en Schematherapie

Dag 4:
 • schematherapie bij narcistische persoonlijkheidsstoornis, de antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • boze en impulsieve kindmodi behandelen
 • ouderschematherapie†
 • gezonde en blije kant (=gezonde volwassene/'wijze jij' en blije kind) versterken
 • afsluiten cursus†

Studiebelasting
Er zijn 25 contacturen. Daarnaast dient u†rekening te houden met ongeveer acht uur studiebelasting per bijeenkomst†(literatuurstudie en opdrachten)†en twee uur voor het maken van de toets.

Resultaat:

Deze cursus is een introducerende cursus in de Schematherapie, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen en hun gezinnen.

Na afloop van de cursus:
 • heeft de deelnemer op inleidend niveau kennis van schematherapie en de belangrijkste technieken aan den lijve ervaren, via rollenspel, video of live werk
 • kan de deelnemer problematiek van cliŽnten middels het schematherapie model in kaart brengen via een casusconceptualisatie en dit met cliŽnten bespreken, hierbij is de deelnemer in staat om taal en grafische weergave van de casusconceptualisatie aan te passen aan de ontwikkelingsfase en het begrip van de cliŽnt jonger dan 18 jaar
 • is†de deelnemer in staat om, onder supervisie, schematherapie toe te passen op eigen cliŽnten, hierbij is de deelnemer in staat om taal en technieken aan te passen aan de ontwikkelingsfase van de cliŽnt jonger dan 18 jaar en de vertaling te maken naar de opvoeders van de minderjarige cliŽnt
 • heeft de deelnemer op inleidend niveau kennis van de invloed van schema's en modi's van opvoeders op de kindertherapie en hoe†clashes of collusies tussen modi van opvoeder en kind kunnen ontstaan
 • is de deelnemer geÔnteresseerd geraakt om zich via literatuurstudie, supervisie en/of vervolgopleiding verder in de schematherapie te verdiepen
 • heeft de deelnemer inzicht in eigen schema's en schemamodi
 • heeft de deelnemer zicht op overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en andere werkzame therapieŽn voor de behandeling van problematiek dat kan uitmonden in†persoonlijkheidsproblematiek

Specifieke schematherapie competenties en toetsing:†
 • De cursist heeft inzicht in eigen schema's en modi en hoe die mogelijk interfereren met schema's en modi van cliŽnten. Dit wordt getoetst met een casusconceptualisatie die de cursist over zichzelf maakt en door een beschrijving van de mogelijke valkuilen in de therapeutische relatie met de cursuscliŽnt.†
 • Door het maken van een eigen casusconceptualisatie ervaart de cursist aan den lijve wat dit voor toekomstige cliŽnten zal betekenen. Daarmee kan hij/zij beter ertoe motiveren, instructies geven en inspelen op belemmeringen en weerstanden. Dit wordt getoetst door het werk aan een casusconceptualisatie van de cursuscliŽnt en het uiteindelijke resultaat. (Zie volgende leerdoel).†
 • De cursist is in staat de problematiek, daartoe behorend de (dreigende) persoonlijkheidsproblematiek, van een cliŽnt in kaart te brengen via het schematherapiemodel. Dit wordt getoetst door de casusconceptualisatie die de cursist van een cliŽnt maakt tijdens de cursus.†
 • De cursist kan een behandelplan schematherapie, voortkomende uit de casusconceptualisatie, maken. Dit wordt getoetst bij het behandelplan dat voor de cursuscliŽnt wordt gemaakt.†
 • De cursist heeft kennis van de schematherapie concepten, wat wordt getoetst door de eigen casusconceptualisatie en die van de cursuscliŽnt.†
 • De cursist kan de werkrelatie als schematherapeut gestalte geven via limited reparenting, empathische confrontatie en grenzen stellen. Dit wordt vooral ingetraind via modelling door de docent en door videomateriaal. Tijdens de cursus ook bij het oefenen door feedback van de docent. De vaardigheden worden in deze basiscursus niet getoetst, maar dit gebeurt later wel in een vervolgcursus en in de supervisietrajecten leidend tot het lidmaatschap van de Vereniging voor Schematherapie. Hierbij is er ook aandacht voor de positie van opvoeders, vooral wanneer sprake is van mediatietherapie.
 • De cursist kan schemagerichte cognitieve technieken toepassen. Dit wordt beschreven in een verslag over het werk aan een eigen verbeterpunt, ook via de toepassing van cognitieve technieken.†
 • De cursist kan experiŽntiŽle technieken toepassen. Dit wordt vooral ingetraind via modelling door de docent en door videomateriaal. Tijdens de cursus ook bij het oefenen door feedback van de docent. De vaardigheden worden in deze basiscursus niet getoetst, maar dit gebeurt later wel in een vervolgcursus en in de supervisietrajecten leidend tot het lidmaatschap van de Vereniging voor Schematherapie. Wel worden de aan den lijve ervaren experiŽntiŽle technieken beschreven in het verslag over het werk aan een eigen verbeterpunt.†
 • De cursist leert SMART doelen te stellen voor de lange termijn en korte termijn welke uitgangspunt zijn voor het aanzetten tot gedragsverandering bij de cliŽnt. Dit wordt getoetst in het Behandelplan Schematherapie dat de cursist met een cursuscliŽnt dient te maken en te bespreken. Dit Behandelplan wordt beoordeeld door de docent.
 • De cursist scoort zichzelf op de Schema Therapy Rating Scale op de laatste cursusdag om te bekijken hoe ver hij/zij gevorderd is in de ontwikkeling tot schematherapeut. Dit zal later weer een basis zijn om leerdoelen te stellen in een supervisietraject.†

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Hoofddocent:
Drs. Theo Verhoeven
senior schematherapeut, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, NVRG-systeemtherapeut, EMDR-practitioner
opleider, supervisor, leertherapeut NVP, VGCt , en Register Schematherapie

Co-docenten:
Drs. Renťe Uittenbogaard
K&J-psycholoog, GZ-psycholoog,†psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner

Janna Bastmeijer
Orthopedagoog-generalist, EMDR practitioner i.o.

Als onderdeel van de cursus wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
 1. de cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat opnames zullen worden getoond in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide ouders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag een kind zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer.

Accreditatie*:
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 25
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - behandeling† 15
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - diagnostiek 8
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie 25
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - overige taken 2
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) NVRG - Nascholingscursus 12
Register Schematherapie† vervolgcursus† 25 uur
VGCt vervolgcursus† 25 uur

Kosten:

€1090.0 per deelnemer.
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren passend en goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"