verminderd basisvertrouwen op de basisschool

Voor wie:

Leerkrachten en begeleiders werkzaam in het (speciaal) basisonderwijs.

Inhoud:

Aan de hand van analyses van video-opnamen en oefeningen wordt praktijkgericht gewerkt. De theorie komt ruimschoots tussentijds aan bod.
U brengt op de eerste trainingsdag een video-opname in van een kind uit uw klas/groep in interactie met u. Tijdens de tweede dag brengt u een vervolgopname in van uzelf in interactie met het kind.

Programma
  1. Introductie Basic Trustmethode:
  2. Theorie over gehechtheid (gehechtheidstheorie, mentaliseren, mind-mindedness, stressregulatie). Korte uitleg aan de hand van de hechtingstheorie.
  3. Signaleren van gedragsproblematiek veroorzaakt door verminderd basisvertrouwen bij het kind. 

  4. Oefenen met het maken van een micro-analyse van video-opnamen. 

  5. Oefenen met specifieke vaardigheden die effectief zijn bij kinderen met gehechtheidsproblematiek.
  6. Wanneer is een verwijzing aan te raden en wat zijn dan de mogelijkheden?

Literatuur
Tijdens de training krijgt u informatie

Resultaat:

Na afloop van de training:
  • Herkent u nog beter hoe problematische gehechtheid onderliggend kan zijn aan gedragsproblematiek bij een kind in uw klas.
  • Herkent u gehechtheidsproblemen in de verschillende uitingsvormen (zowel internaliserend als externaliserend).
  • Heeft u nog meer zicht op de noodzaak voor het ondersteunen van kinderen met deze problematiek om (verdere) cognitieve en sociaal-emotionele verstoringen in de ontwikkeling zo veel als mogelijk tegen te gaan.
  • Beschikt u over praktische vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van elementen uit de Basic Trustmethode in de klas zodat u kinderen met verminderd basisvertrouwen kunt ondersteunen om meer basisvertrouwen te krijgen.

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt plaats in onze sfeervolle trainingslocatie te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieet beperkingen graag aan ons doorgeven).

Trainers:
Drs. Hans van der Ham
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog en EMDR-practitioner

Drs. Renée Uittenbogaard, cognitief gedragstherapeut,
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog en Psychotherapeut

Deze training bieden wij ook in-company aan

Locatie
Basic Trust trainingslocatie te Dordrecht

Data
Deze training wordt aangeboden bij voldoende aanmeldingen.U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Kosten:

€425.00 per deelnemer.
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"