behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten

Voor wie:

Voor basis psychologen, basis orthopedagogen, GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de jeugdzorg/jeugd GGZ.


Inhoud:

Gedurende de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de theoretische onderbouwing van trauma en dissociatie. Daarnaast wordt praktijkgericht gewerkt: de belangrijkste technieken worden aan den lijve ervaren, via rollenspel, videobeelden of live werk. Rollenspel vindt plenair plaats, hierna worden die vaardigheden geoefend in twee- of drietallen. Gedurende de cursus wordt een actieve bijdrage van de cursisten verwacht met inbreng van eigen casuÔstiek.

Programma
Naast algemene informatie zoals de verklaringsmodellen, herkenning en screening/diagnostiek, zal met name de aandacht gericht zijn op het in de praktijk vorm geven aan de behandeling van trauma en dissociatie op basis van het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel. Hierin worden de volgende drie fases onderscheiden:
 • Veiligheid & Stabilisatie
 • Traumabehandeling
 • Integratie

De training 'Behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten' gaat uit van de richtlijnen van de Zorgstandaard voor Dissociatieve Stoornissen. In de training wordt de behandeling in de verschillende fases, het zogenaamde fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel praktisch vertaald en theoretisch onderbouwd. De training biedt ruimte voor het oefenen van vaardigheden, onder andere vanuit ingebrachte casuÔstiek.

Doelen
 • Vergroten van de kennis betreffende dissociatieve stoornissen.
 • Herkennen van signalen die wijzen op trauma en dissociatie.
 • Vergroten van kennis van samenhang tussen gehechtheid, trauma en dissociatie.
 • Ontwikkelen van (eerste) vaardigheden voor de behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten vanuit het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel.

Resultaat:

Na afloop van de cursus:
 • heeft de deelnemer kennis van de theoretische verklaringsmodellen voor dissociatieve stoornissen
 • heeft de deelnemer kennis van de samenhang tussen gehechtheid, trauma en dissociatie
 • heeft de deelnemer kennis van de verschillende dissociatieve stoornissen en hun verschijningsvormen
 • heeft de deelnemer kennis van het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel.
 • beschikt de deelnemer over een aantal vaardigheden om op creatieve wijze de behandeling in te richten op basis van de behoeftes en mogelijkheden van de cliŽnt
 • is de deelnemer in staat de samenwerking met andere betrokkenen binnen het behandeltraject vorm te geven
heeft de deelnemer kennis van de noodzaak voor zelfzorg binnen de complexiteit en ernst van de problematiek waarmee de therapeut geconfronteerd wordt, en weet daar vorm aan te geven

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

afhankelijk van de omstandigheden en de geldende richtlijnen wordt deze training live of online aangeboden.

Docent

Drs. Hans van der Ham
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog en EMDR-practitioner

Als onderdeel van de cursus wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
 1. de cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat opnames zullen worden getoond in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide ouders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag een kind zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer.

Accreditatie is aangevraagd bij:
 • NIP/NVO
 • SKJ
 • NVP
 • VEN
Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Basic Trust is sinds 2010 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Inschrijving in het register CRKBO is mogelijk nadat een instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Met deze registratie is Basic Trust erkend als een cursusinstelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Door deze registratie zijn al onze trainingen vrijgesteld van BTW.

Annulering
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij uitval van de docent door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de daaropvolgende training.

Kosten:

€990.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."