videofeedbackbehandeling bij problematische gehechtheid en trauma (Dordrecht)

Voor wie:

Voor jeugdzorgprofessionals met een BIG of SKJ registratie.

Inhoud:

De training is een intensieve kennismaking met het gebruik van video feedback bij de behandeling en preventie van problematische gehechtheid.

In de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut is de Basic Trust-methode erkend en opgenomen als 'effectief volgens eerste aanwijzingen'.
De Basic Trust-methode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problematiek en hun opvoeders in gezinnen of in (semi-)residentiŽle voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen.
In de methode wordt gewerkt aan de hand van video-opnamen van de opvoeder-kind interactie. Een video-opname is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat het kind nodig heeft en hoe opvoeders daarop aan (kunnen) sluiten. De specifieke instructies zijn bedoeld om het basisvertrouwen en de stressregulatie van het kind te verbeteren.
Ook volwassenen met een verstandelijke beperking behoren tot de doelgroep.
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek op de mate van gehechtheid, in het bijzonder gedesorganiseerde gehechtheid, van het kind zijn tot nu toe positief.

Deze training biedt scholing op het gebied van hechtingstheorieŽn en de laatste wetenschappelijke inzichten. Aan de hand van analyses van video-opnamen en oefeningen wordt praktijkgericht gewerkt.
 • Introductie Basic Trust-methode. Indicaties en contra-indicaties. Theoretische onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek.
 • Theorie over gehechtheid
 • Signalen van problematische gehechtheid bij het kind.
 • Oefenen met het maken van een micro-analyse van video-opnamen.
 • Oefenen bespreking video-opnamen met opvoeders van zowel adequaat als verwarring scheppend (desorganiserend) opvoedgedrag.
 • Oefenen met specifieke opvoedvaardigheden.
 • Diagnostiek van gehechtheidsproblematiek

Resultaat:

Na afloop van de training:
 • Herkent u nog beter gehechtheidsproblematiek of het risico daarop.
 • Beschikt u over een aantal vaardigheden voor uitvoering van de Basic Trust-methode bij problematische gehechtheid of de preventie daarvan.
 • Ontvangt u het certificaat behandeling bij trauma en gehechtheidsproblematiek met videofeedback

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt plaats in onze sfeervolle trainingslocatie te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieet beperkingen graag aan ons doorgeven).

Trainers:
Drs. Hans van der Ham
K&J-psycholoog, GZ-psycholoog en EMDR-practitioner

Drs. Renťe Uittenbogaard
GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner, supervisor K&J NIP

De training wordt meerdere keren per jaar aangeboden.

Als onderdeel van de cursus wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
 1. de cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat opnames zullen worden getoond in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide ouders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag een kind zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer.


Accreditatie is toegekend door:
 • Beroepsvereniging Categorie Accreditatiepunten Datum ingang
  accreditatie
  Datum einde
  accreditatie
  Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 17 9-2-2023 8-2-2026
  Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - behandeling 4 9-2-2023 8-2-2026
  Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - diagnostiek 4,5 9-2-2023 8-2-2026
  Vereniging EMDR Nederland Algemene scholing (breed) 2 9-2-2023 8-2-2025
  Vereniging EMDR Nederland Vakinhoudelijke scholing (smal) 1 9-2-2023 8-2-2025

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Basic Trust is sinds 2010 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Inschrijving in het register CRKBO is mogelijk nadat een instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Met deze registratie is Basic Trust erkend als een cursusinstelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Door deze registratie zijn al onze trainingen vrijgesteld van BTW.


Annulering
 • Annuleren kan alleen schriftelijk.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus €100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het inschrijfgeld als u de training binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een opleidingsdag bestaat er de mogelijkheid om de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • Vanwege de Corona maatregelen kan worden besloten om trainingen online te laten plaatsvinden. U wordt hierover door ons geÔnformeerd.
 • Bij uitval van de trainer door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de eerstvolgende training.

Kosten:

€990.00 per deelnemer.
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"