25 uurs vervolgcursus schematherapie bij kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen

Voor wie:

Voor psychologen, orthopedagogen, GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de jeugdzorg/jeugd GGZ.

Inhoud:


In de cursus is er steeds afwisseling tussen theorie en praktijk. De theorie wordt besproken en vervolgens toegepast in rollenspellen, live-demonstraties of toegepast bij een 'cursusclient'.

Programma

Dag 1:
Inleiding, opfrissen theorie schematherapie, integratie schema- en modusmodel, verdieping experiŽntiŽle technieken in startfase; "Veiligheid voor alles". Toepassing bij kinderen, jongeren en hun opvoeders

Dag 2:
verdieping experiŽntiŽle technieken, schematherapie in middenfase: "laat je zien" en "doe het zelf", werken met opvoeders

Dag 3:
Traumabehandeling binnen schematherapie met verschillende verwerkingstechnieken

Dag 4:
Individuele presentaties experiŽntiŽle schematherapietechniek, omgaan vanuit de opvoeders met modi van het kind, afsluitingsfase schematherapie: "Leef je leven". Evaluatie en afronding

Resultaat:


Deze cursus is een verdiepende cursus in de Schematherapie, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen en hun gezinnen.

Na afloop van de cursus:
 • Heeft de deelnemer op verdiepend niveau kennis van schematherapie en de belangrijkste technieken aan den lijve ervaren, via rollenspel, video of live-werk met cursisten gedemonstreerd gezien en daarmee geoefend in de rol van therapeut tijdens de cursus en met de 'cursus-clŽnt' in de eigen werksetting
 • Heeft de deelnemer kennis van ontwikkelingspsychologische aspecten van schematherapie, basisbehoeften en de individuele levens- en gezinsfasen-cyclus
 • Kan de deelnemer schematherapie, onder supervisie van een schematherapeut, toepassen in het werk met kinderen, pubers en adolescenten

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt plaats in onze sfeervolle trainingslocatie te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieet beperkingen graag aan ons doorgeven).

Trainers:
Drs. Renťe Uittenbogaard
GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner, supervisor K&J NIP

Drs. Janna Bastmeijer
Orthopedagoog-generalist, EMDR practitioner i.o.

Als onderdeel van de cursus wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
 1. de cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat opnames zullen worden getoond in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide ouders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag een kind zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer.

Accreditatie*:
 • NIP/NVO
 • SKJ
 • NVRG
* Let op: deze cursus is niet geaccrediteerd door het register Schematherapie en de VGCt

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Basic Trust is sinds 2010 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Inschrijving in het register CRKBO is mogelijk nadat een instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Met deze registratie is Basic Trust erkend als een cursusinstelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Door deze registratie zijn al onze trainingen vrijgesteld van BTW.


Annulering
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het volledige cursusbedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus € 100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het cursusgeld indien u de cursus binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een cursusdag bestaat de mogelijkheid de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor € 50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de daaropvolgende training.

Kosten:

€1090.0 per deelnemer.
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"