25 uurs vervolgtraining schematherapie bij kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen

Voor wie:

Voor BIG of SKJ geregistreerde (GZ-)psychologen, orthopedagogen(- generalist), psychotherapeuten of klinisch psychologen met een succesvol afgeronde 25-uurs basistraining schematherapie

Inhoud:

In de training is er steeds afwisseling tussen theorie en praktijk. De theorie wordt besproken en vervolgens toegepast in rollenspellen, live-demonstraties of toegepast bij een deelnemer.

Programma


Dag 1:
Inleiding, opfrissen theorie schematherapie, integratie schema- en modusmodel, verdieping experiŽntiŽle technieken in startfase. Toepassing bij kinderen, pubers en adolescenten en hun opvoeders.


Dag 2:
Verdieping experiŽntiŽle technieken, werken met opvoeders

Dag 3:
Traumabehandeling binnen schematherapie met verschillende verwerkingstechnieken


Dag 4:
Individuele presentaties experiŽntiŽle schematherapie-techniek, perspectief van de opvoeders bij het omgaan met modi van hun kind, afsluitingsfase schematherapie. Evaluatie en afronding.

Resultaat:

Dit betreft een verdiepende training in de Schematherapie, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen en hun gezinnen.

Na afloop van de training:
 • Heeft de deelnemer op verdiepend niveau kennis van schematherapie en de belangrijkste technieken aan den lijve ervaren, via rollenspel, video of live-werk gedemonstreerd gezien en daarmee geoefend in de rol van therapeut tijdens de training en in de eigen werksetting
 • Heeft de deelnemer kennis van ontwikkelingspsychologische aspecten van schematherapie, basisbehoeften en de individuele levens- en gezinsfasen-cyclus
 • Kan de deelnemer schematherapie toepassen in het werk met kinderen, pubers en adolescenten
 • Kan de deelnemer werken met de verschillende fasen in schematherapie en de daarbij passende technieken
 • Kan de deelnemer systeemtherapeutisch behandelen middels de combinatie van systeemtherapie en schematherapie
 • Kan de deelnemer schematherapie combineren met traumabehandeling en kan de deelnemer traumabehandeling met verschillende verwerkingstechnieken aanbieden binnen schematherapie
 • Kan de deelnemer schematherapie toepassen in het werk met kinderen, pubers en adolescenten

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt plaats in onze sfeervolle trainingsruimte te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieetwensen graag aan ons doorgeven).

Trainers:
Drs. Renťe Uittenbogaard
Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd, GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner, supervisor K&J NIP| leertherapeut NVP | supervisor VGCt

Drs. Janna Bastmeijer
Orthopedagoog-generalist, EMDR practitioner

Als onderdeel van de training wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
 1. De cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat hij/zij akkoord gaat met het tonen van opnames waarop hij/zij te zien is, in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide opvoeders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag de jongere zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer.

Accreditatie*:
 • NIP/NVO
 • SKJ
 • NVRG
 • Aangevraagd bij de VEN
 • Aangevraagd bij de VGCt
* Let op: deze training is niet geaccrediteerd door het register Schematherapie

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Basic Trust is sinds 2010 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Inschrijving in het register CRKBO is mogelijk nadat een instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Met deze registratie is Basic Trust erkend als een opleider zoals bedoeld in de Europese Btw-richtlijn. Door deze registratie zijn al onze trainingen vrijgesteld van BTW.Annulering
 • Annuleren kan alleen schriftelijk.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus €100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het inschrijfgeld als u de training binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een opleidingsdag bestaat er de mogelijkheid om de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • Vanwege de Corona maatregelen kan worden besloten om trainingen online te laten plaatsvinden. U wordt hierover door ons geÔnformeerd.
 • Bij uitval van de trainer door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de eerstvolgende training.

Kosten:

€1090.0 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."