problematische gehechtheid en trauma - in de behandelkamer

Voor wie:

Een drie-daagse training voor MBO en HBO zorgprofessionals, zoals†vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers, ambulant gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers,†werkend met kinderen & jeugd.

Inhoud:

In deze training leert u gehechtheidsproblematieken de gevolgen van psychotrauma herkennen bij kinderen en jeugdigen. U krijg inzicht in de samenhang van gehechtheid, trauma en emotieregulatie, u leert gehechtheidsbevorderende†interactievaardigheden toepassen, u leert daarmee de taal te spreken die basisvertrouwen biedt aan deze kinderen en hun ouders, u leert te stabiliseren in gezinssituaties waar de voorwaarden voor het ontwikkelen van basisvertrouwen onvoldoende aanwezig zijn.†

Resultaat:


Deze cursus biedt hbo-opgeleide professionals handvatten voor herkenning en behandeling van kinderen en gezinnen waarbij sprake is van gehechtheidsproblematiek, verminderd basisvertrouwen en traumatisering.†

Na afloop van de cursus:
 • heeft de deelnemer meer kennis van (de samenhang tussen) gehechtheid en trauma
 • is de deelnemer in staat risicofactoren betreffende gehechtheidsproblematiek te herkennen.
 • kan de deelnemer signalen van problematische gehechtheid herkennen.
 • kan de deelnemer signalen van mogelijke traumatisering herkennen.
 • is†de deelnemer in staat om problematische gehechtheid en traumatisering met het cliŽntsysteem te bespreken.†
 • beschikt de deelnemer over†een aantal vaardigheden voor toepassing van onderdelen uit de Basic Trustmethode in de eigen werkomgeving.
 • is de deelnemer geÔnteresseerd geraakt om zich verder te verdiepen in de behandeling en begeleiding bij problematische gehechtheid en traumatisering.
 • Is de deelnemer in staat te denken in termen van het intern werkmodel betreffende gehechtheid en trauma
 • is†de deelnemer in staat om tijdig door te verwijzen naar meer gespecialiseerde behandelaars.†

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Docenten
Drs. Hans van der Ham†
K&J-psycholoog, GZ-psycholoog,†en EMDR-practitioner

Drs. Renťe Uittenbogaard
K&J-psycholoog, GZ-psycholoog,†psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner

Als onderdeel van de cursus wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
 1. de cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat opnames zullen worden getoond in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide ouders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag een kind zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer

Accreditatie is toegekend door:
 • SKJ voor 27,75 punten
 • Register Vaktherapie†voor 22 punten
Als uw beroepsvereniging er niet bij staat kunt u ons dit laten weten. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde vereniging, zullen wij de accreditatie aanvraag in overweging nemen.

Kosten:

€990.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."