herkennen en begeleiden van kinderen met hechtingsproblematiek

Voor wie:

voor jeugdzorgprofessionals met een BIG of SKJ registratie.

Inhoud:

Jeugdzorgprofessionals hebben gedurende hun opleiding allemaal gehoord over het ontstaan van gehechtheidsrelaties en het belang daarvan bij de ontwikkeling. En hoe trauma daarin kan ontregelen. Toch blijkt in de praktijk dat het lastig is om dit te herkennen en de kennis hierover toe te passen bij de begeleiding van kinderen, jongeren en hun opvoeders.
Met deze training geven we beroepsopvoeders en behandelaren een 'werkmodel' om naar gehechtheidsontwikkeling en gehechtheidsgedrag van kinderen en jongeren te kijken. Dit helpt hen om bij deze kinderen en jongeren het beschadigde basisvertrouwen te herstellen.
Deze training is voor jeugdzorgprofessionals en is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden bij de begeleiding van kinderen of jongeren bij wie sprake is van gehechtheidsproblematiek, verminderd basisvertrouwen en traumatisering. In deze training leert de deelnemer om gehechtheidsproblematiek en de gevolgen van psychotrauma te herkennen. De deelnemer krijg inzicht in de samenhang tussen gehechtheid, trauma en emotieregulatie. Ook leert de deelnemer gehechtheidsbevorderende interactievaardigheden toepassen en daarmee de taal te spreken die basisvertrouwen biedt aan deze kinderen en hun opvoeders. De deelnemer leert te stabiliseren in gezinssituaties waar de voorwaarden voor het ontwikkelen van basisvertrouwen onvoldoende aanwezig zijn.

Resultaat:

Na afloop van deze training:

 • Heb je meer kennis van (de samenhang tussen) gehechtheid en trauma
 • Herken je risicofactoren van problematische gehechtheid
 • Herken je signalen van mogelijke traumatisering
 • Kan je problematische gehechtheid en traumatisering met het kind en/of het cliŽntsysteem bespreken op een begrijpelijke manier
 • Pas je in de eigen werkomgeving vaardigheden toe uit de Basic Trust-methode
 • Denk je in termen van het intern werkmodel bij gehechtheid en trauma

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt plaats in onze sfeervolle trainingslocatie te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieet beperkingen graag aan ons doorgeven).

Trainers:
Drs. Hans van der Ham
K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, en EMDR-practitioner

Drs. Renťe Uittenbogaard
K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner

Als onderdeel van de training wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
 1. de cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat opnames zullen worden getoond in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide ouders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag een kind zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer

Accreditatie
Geaccrediteerd door SKJ onder nummer SKJ203764 voor 27,75 punten
Accreditatie in aanvraag bij NIP/NVO, PE ID: ID 487637

Als u accreditatie wil van een andere beroepsvereniging kunt u ons dit laten weten. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde vereniging, zullen wij de accreditatie aanvraag in overweging nemen.

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Basic Trust is sinds 2010 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Inschrijving in het register CRKBO is mogelijk nadat een instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Met deze registratie is Basic Trust erkend als een cursusinstelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Door deze registratie zijn al onze trainingen vrijgesteld van BTW.

Annulering
 • Annuleren kan alleen schriftelijk.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus €100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het inschrijfgeld als u de training binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een opleidingsdag bestaat er de mogelijkheid om de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • Vanwege de Corona maatregelen kan worden besloten om trainingen online te laten plaatsvinden. U wordt hierover door ons geÔnformeerd.
 • Bij uitval van de trainer door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de eerstvolgende training.

Kosten:

€990.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"In de 3-daagse training vond ik het heel prettig dat theorie en praktisch oefenen steeds afgewisseld werden, zo had ik - onderbouwd - gelijk iets in handen waar ik de volgende dag met clienten mee aan de slag kon"