25 uurs basiscursus schematherapie bij kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen

Voor wie:

Voor SKJ geregistreerde HBO zorgprofessionals, (GZ-)psychologen, orthopedagogen(-generalist)werkzaam in de jeugdzorg/jeugd GGZ.†

Inhoud:

†Dag 1:†
 • kennismaking Schematherapie
  • basisbehoeften
  • (ontwikkelende) schema's
  • diagnostiekfase, welke middelen zet je in per ontwikkelingsfase
  • casusconceptualisatie met aandachtspunten per ontwikkelingsfase van de minderjarige client
 • behandelrelatie opbouwen, limited reparenting, hierbij extra aandacht voor opvoeders die betrokken zijn bij de kindtherapie (mediatherapie)
 • schematherapie; de behandeling van schema's: historische achtergrond van schema's, (ontwikkelende) schema's bij adolescenten, diagnostische imaginatie, bewijzen voor schema's, het verschil in werken met schema's bij adolescenten t.o.v. volwassen cliŽnten.
 • cognitieve technieken aangepast per ontwikkelingsfase
 • aandachtspunten van voorgenoemde onderwerpen specifiek voor de behandeling van kinderen/jongeren met verminderd basisvertrouwen en hun opvoeders
Dag 2:†
 • schematherapie; de behandeling van schema's
 • experiŽntiŽle technieken; imaginatie en rescripting, tweestoelen techniek eventueel met gebruikmaking van spel/beeldend materiaal, historisch†rollenspel/psychodrama†
 • gedragstechnieken
 • therapeutische relatie: limited reparenting en empathische confrontatie†
 • schematherapie: het modusmodel, casusconceptualisatie 2†
 • werken met het kwetsbare kind en de kritische kant (vertaling van de disfunctionele oudermodus bij kinder- en jeugdtrajecten)†
Dag 3:†
 • copingmodi behandelen
 • disfunctionele oudermodi behandelen†
 • kwetsbare kindmodi behandelen
 • EMDR en Schematherapie†
Dag 4:
 • boze en impulsieve kindmodi behandelen
 • ouderschematherapie†
 • gezonde en blije kant (=gezonde volwassene/'wijze jij' en blije kind) versterken
 • afsluiten cursus†

Studiebelasting
Er zijn 25 contacturen. Daarnaast dient u†rekening te houden met ongeveer acht uur studiebelasting per bijeenkomst†(literatuurstudie en opdrachten)†en twee uur voor het maken van de toets.

Resultaat:


Deze cursus is een introducerende cursus in de Schematherapie, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen en hun gezinnen.

Na afloop van de cursus:
 • heeft de deelnemer op inleidend niveau kennis van schematherapie en de belangrijkste technieken aan den lijve ervaren, via rollenspel, video of live werk
 • kan de deelnemer problematiek van cliŽnten middels het schematherapie model in kaart brengen via een casusconceptualisatie en dit met cliŽnten bespreken, hierbij is de deelnemer in staat om taal en grafische weergave van de casusconceptualisatie aan te passen aan de ontwikkelingsfase en het begrip van de cliŽnt jonger dan 18 jaar
 • is†de deelnemer in staat om, onder supervisie, schematherapie toe te passen op eigen cliŽnten, hierbij is de deelnemer in staat om taal en technieken aan te passen aan de ontwikkelingsfase van de cliŽnt jonger dan 18 jaar en de vertaling te maken naar de opvoeders van de minderjarige cliŽnt
 • heeft de deelnemer op inleidend niveau kennis van de invloed van schema's en modi's van opvoeders op de kindertherapie en hoe†clashes of collusies tussen modi van opvoeder en kind kunnen ontstaan
 • is de deelnemer geÔnteresseerd geraakt om zich via literatuurstudie, supervisie en/of vervolgopleiding verder in de schematherapie te verdiepen
 • heeft de deelnemer inzicht in eigen schema's en schemamodi
 • heeft de deelnemer zicht op overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en andere werkzame therapieŽn voor de behandeling van problematiek dat kan uitmonden in†persoonlijkheidsproblematiek

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

docenten:
Drs. Renťe Uittenbogaard
GZ-psycholoog,†psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner

Drs. Janna Bastmeijer
Orthopedagoog-generalist, EMDR practitioner i.o.

Als onderdeel van de cursus wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
 1. de cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat opnames zullen worden getoond in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide ouders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag een kind zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer.

Accreditatie*:
Accreditatie wordt aangevraagd bij
 • NIP/NVO (en is eerder erkend),
 • SKJ
* Let op: deze cursus is niet geaccrediteerd door het register Schematherapie en de VGCt

Kosten:

€1090.0 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."