25 uurs basistraining schematherapie bij kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen

Voor wie:

Voor BIG of SKJ geregistreerde professionals werkzaam in de jeugdzorg of jeugd GGZ.

Inhoud:

Dag 1:
 • Kennismaking Schematherapie
  • basisbehoeften
  • (Ontwikkelende) schema's
  • Diagnostiekfase, welke middelen zet je in per ontwikkelingsfase
  • Casusconceptualisatie met aandachtspunten per ontwikkelingsfase van de minderjarige client
 • Behandelrelatie opbouwen, limited reparenting, hierbij extra aandacht voor opvoeders die betrokken zijn bij de kindtherapie (mediatherapie)
 • Schematherapie de behandeling van schema's: historische achtergrond van schema's, (ontwikkelende) schema's bij adolescenten, diagnostische imaginatie, bewijzen voor schema's, het verschil in werken met schema's bij adolescenten t.o.v. volwassen cliŽnten.
 • Cognitieve technieken aangepast per ontwikkelingsfase
 • Aandachtspunten van voorgenoemde onderwerpen specifiek voor de behandeling van kinderen/jongeren met verminderd basisvertrouwen en hun opvoeders
Dag 2:
ExperiŽntiŽle technieken: imaginatie en rescripting, tweestoelen techniek eventueel met gebruikmaking van spel/beeldend materiaal, historisch rollenspel/psychodrama
 • Gedragstechnieken
 • Therapeutische relatie: limited reparenting en empathische confrontatie
 • Schematherapie: het modusmodel, casusconceptualisatie 2
 • Werken met het kwetsbare kind en de kritische kant (vertaling van de disfunctionele oudermodus bij kinder- en jeugdtrajecten)
Dag 3:
 • Copingmodi behandelen
 • Disfunctionele oudermodi behandelen
 • Kwetsbare kindmodi behandelen
 • EMDR en Schematherapie
Dag 4:
 • Boze en impulsieve kindmodi behandelen
 • Ouderschematherapie
 • Gezonde en blije kant (=gezonde volwassene/'wijze jij' en blije kind) versterken
 • Afsluiten cursus

Resultaat:

Dit betreft een introducerende training in de Schematherapie, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen en hun gezinnen.

Na afloop van de training:
 • heeft de deelnemer op inleidend niveau kennis van schematherapie en de belangrijkste technieken aan den lijve ervaren, via rollenspel, video of live werk
 • kan de deelnemer problematiek van cliŽnten middels het schematherapie model in kaart brengen via een casusconceptualisatie en dit met cliŽnten bespreken, hierbij is de deelnemer in staat om taal en grafische weergave van de casusconceptualisatie aan te passen aan de ontwikkelingsfase en het begrip van de cliŽnt jonger dan 18 jaar
 • is de deelnemer in staat om, onder supervisie, schematherapie toe te passen op eigen cliŽnten, hierbij is de deelnemer in staat om taal en technieken aan te passen aan de ontwikkelingsfase van de cliŽnt jonger dan 18 jaar en de vertaling te maken naar de opvoeders van de minderjarige cliŽnt
 • heeft de deelnemer op inleidend niveau kennis van de invloed van schema's en modi's van opvoeders op de kindertherapie en hoe clashes of collusies tussen modi van opvoeder en kind kunnen ontstaan
 • is de deelnemer geÔnteresseerd geraakt om zich via literatuurstudie, supervisie en/of vervolgopleiding verder in de schematherapie te verdiepen
 • heeft de deelnemer inzicht in eigen schema's en schemamodi
 • heeft de deelnemer zicht op overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en andere werkzame therapieŽn voor de behandeling van problematiek dat kan uitmonden in persoonlijkheidsproblematiek

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt plaats op onze sfeervolle trainingslocatie te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieetwensen graag aan ons doorgeven).

Trainers:
Drs. Janna Bastmeijer
Orthopedagoog-generalist, EMDR practitioner

Drs. Nancy van der Borg
GZ-psycholoog, senior schematherapeut

Drs. Renťe Uittenbogaard
GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner, senior schematherapeut, supervisor K&J NIP

Als onderdeel van de training wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
 1. De cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat hij/zij akkoord gaat met het tonen van opnames waarop hij/zij te zien is, in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide opvoeders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag de jongere zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer.

Accreditatie*:
Accreditatie is toegekend door:
 • NIP/NVO:
 • K&J herregistratie: 25 punten
 • K&J/OG opleiding:
behandeling: 15
diagnostiek: 8
extra literatuur studie: 12
overige taken: 2
 • FGzPt 32 punten
* Let op: deze training is niet geaccrediteerd door het register Schematherapie en de VGCt

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Basic Trust is sinds 2010 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Inschrijving in het register CRKBO is mogelijk nadat een instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Met deze registratie is Basic Trust erkend als een opleider zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Door deze registratie zijn al onze trainingen vrijgesteld van BTW.


Annulering
 • Annuleren kan alleen schriftelijk.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus €100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het inschrijfgeld als u de training binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een opleidingsdag bestaat er de mogelijkheid om de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • Vanwege de Corona maatregelen kan worden besloten om trainingen online te laten plaatsvinden. U wordt hierover door ons geÔnformeerd.
 • Bij uitval van de trainer door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de eerstvolgende training.

Kosten:

€1090.0 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."