diagnostiek en screening bij gehechtheidsproblematiek (online)

Voor wie:

 • orthopedagogen (WO)
 • psychologen (WO)
 • GZ-psychologen
 • klinisch psychologen
 • psychotherapeuten
Per training kunnen maximaal twee cursisten deelnemen die in opleiding zijn tot bovenstaande opleidingen, de docent dient akkoord te geven voor deelname. Let op! Deze training vindt online plaats.

Inhoud:

Gehechtheid gaat over de mate waarin een kind de opvoeder kan gebruiken als veilige basis en veilige haven om de wereld en zichzelf te ontdekken en tot ontwikkeling te komen. Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat kinderen niet leren vertrouwen op de opvoeder als veilige haven en veilige basis. Wanneer er bij een kind hierdoor ontwikkelingsproblemen voordoen spreken wij over problematische gehechtheid.
Problematische gehechtheid is op gedragsniveau vaak lastig te herkennen, omdat de symptomen divers zijn en ook passend kunnen zijn voor diverse (andere) DSM 5-stoornissen. Indien de (onderliggende) gehechtheidsproblematiek niet wordt (h)erkend, bestaat het risico dat de hulpverlening niet voldoende aansluit bij de behandelbehoeften van het kind en het gezin. Het is dus van belang dat jeugdhulpprofessionals bekwaam zijn in het screenen en diagnosticeren van problematische gehechtheid.

Resultaat:

Na deze driedaagse training:
 • kent u de relevante theoretische kaders
 • kunt u (het risico op) problematische gehechtheid herkenen
 • kunt u het diagnostische proces (onder supervisie) uitvoeren
 • heeft u geoefend met het gebruik van relevante screenings- en diagnostische instrumenten
 • kunt u een gehechtheidsspecifieke ontwikkelingsanamnese afnemen
 • heeft u kennis over differentiaal diagnostiek
 • bent u zich bewust van valkuilen binnen de diagnostiek van gehechtheid en kunt u daar mee omgaan
 • heeft u met relevante gespreks- en observatievaardigheden geoefend
 • heeft u geoefend met het wegen van alle onderzoeksresultaten en het komen tot een diagnostische conclusie

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
0882274000

Bijzonderheden:

Deze training vindt online plaats.

Trainer:
Dr. Anouk Spruit
(Forensisch) orthopedagoog en senior onderzoeker

Als onderdeel van de cursus wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
 1. de cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat opnames zullen worden getoond in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide ouders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag een kind zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer.

Accreditatie is toegekend door:
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie: 16
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)K&J/OG opleiding - behandeling: 1
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - diagnostiek: 15,5
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) KJ opleiding - extra literatuurstudie: 8
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)K&J/OG opleiding - overige taken: 0,5
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP). Bij- en nascholing: 22

Als uw beroepsvereniging er niet bij staat kunt u ons dit laten weten. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde vereniging, zullen wij de accreditatie aanvraag in overweging nemen.

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Basic Trust is sinds 2010 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Inschrijving in het register CRKBO is mogelijk nadat een instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Met deze registratie is Basic Trust erkend als een cursusinstelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Door deze registratie zijn al onze trainingen vrijgesteld van BTW.

Annulering
 • Annuleren kan alleen schriftelijk.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus €100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het inschrijfgeld als u de training binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een opleidingsdag bestaat er de mogelijkheid om de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • Bij uitval van de trainer door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de eerstvolgende training.

Kosten:

€625.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"In de 3-daagse training vond ik het heel prettig dat theorie en praktisch oefenen steeds afgewisseld werden, zo had ik - onderbouwd - gelijk iets in handen waar ik de volgende dag met clienten mee aan de slag kon"