problematische gehechtheid en trauma - bij volwassenen

08 november 2022 10:00 - 08 november 2022 16:30
Er is geen DSM 5 classificatie voor gehechtheidsproblemen bij volwassenen, toch zijn kinderen die als kind gehechtheidsproblemen of vroegkinderlijk trauma hebben moeten doorstaan volwassen geworden. De problematiek die grote invloed had op hoe ze als kind hebben moeten opgroeien is voor een volwassene niet weg. De invloed van problematische gehechtheid en preverbaal trauma gaat voor veel mensen een levenlang mee. In deze training gebruiken we de Basic Trust kennis rondom ontwikkelingstaken, basisbehoeften en de invloed van trauma en gehechtheidsbreuken op de ontwikkeling van een kind en bekijken we welke invloed dat heeft op de persoonlijkheidsontwikkeling bij het volwassen worden. Hoe kan de bewezen effectieve Basic Trust-methode en visie vertaald worden naar de behandeling van volwassenen, waar moet een behandelaar op letten, wat moet een behandelaar weten om te komen tot een effectieve behandeling? In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan het signaleren en duiden van de invloed van gehechtheidsproblematiek in volwassenheid, aan het opstellen van een casusconceptualisatie waarin deze elementen inzichtelijk worden voor zowel behandelaar als patient. Behandelvormen die kunnen worden gebruikt in de behandeling van deze doelgroep worden besproken, bestaand uit elementen uit de Basic Trust-methode, Schematherapie en EMDR.
  1. Basic Trustmethode, theoretische onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek.
  2. Theorie over gehechtheid (gehechtheidstheorie, mentaliseren, mind-mindedness/expliciet mentaliseren, stressregulatie).
  3. Signalen van problematische gehechtheid bij een kind.
  4. Signalen van problematische gehechtheid bij een volwassene
  5. casusconceptualisatie aan de hand van de gehechtheidstheorie.
  6. Diagnostiek van gehechtheidsproblematiek
  7. Integratieve psychotherapie bij volwassenen met een voorgeschiedenis van gehechtheidsproblematiek en pre-verbaal trauma


Meer informatie
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"