Kalender van 12-05-2023

Maandkalender Weekkalender

geweldloos verzet in gezinnen met gehechtheidsproblemen (Dordrecht)

In de Basic Trust training Geweldloos Verzet leren de deelnemers in drie dagen, hoe ze opvoeders kunnen begeleiden in het omgaan met ongewenst, destructief en grensoverschrijdend gedrag van hun kinderen en jongeren. Deelnemers maken zich de visie en de verschillende interventies van Geweldloos Verzet eigen en oefenen hiermee in eigen casuÔstiek en tijdens rollenspellen. Centraal staat het bieden van actieve weerstand tegen problematisch gedrag en het vermijden van escalatie, waarbij het alsnog voldoen aan basisbehoeften en het (opnieuw) aangaan van contact centraal staat. Theoretische kennis wordt aangeboden middels presentaties, video fragmenten, live rollenspel en oefenen. Theorie wordt steeds gekoppeld aan de eigen werkomgeving en eigen casuÔstiek.Meer informatie

videofeedbackbehandeling bij problematische gehechtheid en trauma (Dordrecht)

De training is een intensieve kennismaking met het gebruik van video feedback bij de behandeling en preventie van problematische gehechtheid.

In de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut is de Basic Trust-methode erkend en opgenomen als 'effectief volgens eerste aanwijzingen'.
De Basic Trust-methode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problematiek en hun opvoeders in gezinnen of in (semi-)residentiŽle voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen.
In de methode wordt gewerkt aan de hand van video-opnamen van de opvoeder-kind interactie. Een video-opname is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat het kind nodig heeft en hoe opvoeders daarop aan (kunnen) sluiten. De specifieke instructies zijn bedoeld om het basisvertrouwen en de stressregulatie van het kind te verbeteren.
Ook volwassenen met een verstandelijke beperking behoren tot de doelgroep.
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek op de mate van gehechtheid, in het bijzonder gedesorganiseerde gehechtheid, van het kind zijn tot nu toe positief.

Deze training biedt scholing op het gebied van hechtingstheorieŽn en de laatste wetenschappelijke inzichten. Aan de hand van analyses van video-opnamen en oefeningen wordt praktijkgericht gewerkt.
  • Introductie Basic Trust-methode. Indicaties en contra-indicaties. Theoretische onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek.
  • Theorie over gehechtheid
  • Signalen van problematische gehechtheid bij het kind.
  • Oefenen met het maken van een micro-analyse van video-opnamen.
  • Oefenen bespreking video-opnamen met opvoeders van zowel adequaat als verwarring scheppend (desorganiserend) opvoedgedrag.
  • Oefenen met specifieke opvoedvaardigheden.
  • Diagnostiek van gehechtheidsproblematiek


Meer informatie
Terug