problematische gehechtheid en trauma - in de behandelkamer

27 mei 2021 10:00 - 27 mei 2021 16:30
In deze training leert u gehechtheidsproblematieken de gevolgen van psychotrauma herkennen bij kinderen en jeugdigen. U krijg inzicht in de samenhang van gehechtheid, trauma en emotieregulatie, u leert gehechtheidsbevorderende interactievaardigheden toepassen, u leert daarmee de taal te spreken die basisvertrouwen biedt aan deze kinderen en hun ouders, u leert te stabiliseren in gezinssituaties waar de voorwaarden voor het ontwikkelen van basisvertrouwen onvoldoende aanwezig zijn.

Meer informatie
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."