Moederdag in adoptie- en pleeggezinnen

Dit artikel komt uit de Basics 1-2008Veel adoptie- en pleeggezinnen houden rekening met bijzondere dagen voor het kind. Zoals de dag van het voorstel, aankomstdag en soms zelfs de verjaardag van de geboortemoeder. Vaak wordt er even over de geboortemoeder gesproken, of wordt ze 'geŽerd' door middel van het branden van een kaarsje. Ook Moederdag is zo'n moment waarop je als ouder aandacht kunt hebben voor de moeder waaruit het kind geboren is. Pleegouders worden hier makkelijker aan herinnerd omdat er meestal nog bezoekcontacten met de moeder zijn. Voor adoptie- en pleegkinderen kan het woord 'moeder' meerdere betekenissen hebben: zoals de verzorgende moeder en de geboortemoeder. Ze kunnen mogelijk in gedachten met beide moeders bezig zijn, zonder dat ze hier over vertellen. Dat kan soms zelfs een reden zijn om voor geen van beide moeders iets te maken voor moederdag. Het kan daarom goed zijn als u naar uw kind benoemt dat het misschien wel nadenkt over het idee dat het in feite twee moeders heeft. Het is voor uw kind prettig als u hem of haar laat merken dat daar ook ruimte voor is. Als uw kind daar niet over na blijkt te denken, geen probleem, dan weet het kind in ieder geval dat u daar wel voor open staat.

Sommige kinderen vinden het fijn om iets te tekenen of te knutselen voor de geboorte-moeder, ook al is er geen contact. U kunt dan bijvoorbeeld samen een mooi doosje knutselen om dat daar dan in te bewaren of een tekening in een flesje in de zee gooien. Andere kinderen weigeren voor de geboorte-moeder iets te maken, soms zelfs als er nog bezoekcontact is. Uw kind kan boos en teleurgesteld zijn, maar kan ook deze reactie vertonen om zijn of haar loyaliteit aan ķ te tonen. Het is belangrijk om uw kind hier zijn eigenkeuzes in te geven. Natuurlijk kunt u wel uw mening aangeven als u iets anders vindt: 'Jij wilt niets maken voor moederdag voor je moeder. Je wilt liever wat voor mij maken. Dat mag. Van mij mag je ook best iets maken voor allebei. Ik denk dat je moeder dat heel fijn zou vinden. Je mag zelf kiezen of je het wel of niet wil. Tenslotte wens ik u als moeder veel genieten van de attenties van uw kroost. U verdient het!

Yvonne van der Heijden

Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"