Babytaal herkennen

Dit artikel verscheen eerder in de Basics 2-2014

Baby's weten wat ze willen; vertrouw op de signalen van je kind'. Deze titel van één van de boeken van Aletha Solter geeft heel mooi aan wat belangrijk is tijdens de interactie met baby's. Echter, wanneer baby's nog erg klein en kwetsbaar zijn is het soms moeilijk om de signalen van het kind goed te lezen. Zeker wanneer de periode rondom de geboorte onder druk is komen te staan kunnen opvoeders zich onzeker voelen en kunnen baby's soms meer dan gemiddeld huilen, omdat zij sneller stress ervaren. Luisteren naar uw kind en een heel precieze afstemming zijn dan van belang om weer ineen positieve spiraal terecht te komen.

We weten allemaal wel dat luisteren naar je kind belangrijk is, maar huilen levert vaak een gevoel van machteloosheid en andere stressgevoelens bij opvoeders op. Met name als het huiltje hoger klinkt. Dat maakt dat opvoeders soms snel en onrustig van alles uitproberen om het kind weer rustig te krijgen, om vervolgens met hun baby in een negatieve spiraal terecht te komen.

Een revolutionaire ontdekking

Met Dunstan Babytaal lijkt er een hulpmiddel te zijn voor die eerste periode na de geboorte om de signalen van het kind beter te begrijpen en hiermee beter af te kunnen stemmen op de behoefte van hetkind. Priscilla Dunstan, een Australische moeder, ontdekte met haar fotografisch geheugen voor geluid dat haar baby Tom vijf verschillende geluidjes/huiltjes liet horen voordat hij in luid huilen uitbarstte. Na uitgebreid onderzoek bleek dat wereldwijd alle baby's deze geluidjes maken om te vertellen wat ze nodig hebben! Het lijkteen revolutionaire ontdekking. Het idee is dat de opvoeder, zodra deze de vijf huiltjes bij het kind herkent, beter aan de behoeften van het kind kan voldoen, waardoor de baby minder stress ervaart en rustiger wordt.

Het lijkt zo simpel

Het lijkt zo simpel, en het blijkt ook in de praktijk vrij eenvoudig om de geluiden van Babytaal te leren herkennen. En opvoeders geven aan dat hun baby zich hierdoor beter begrepen voelt. Een moeder van een prematuur pasgeboren tweeling gaf aan dat vooral het geluid voor het boertje haar erg geholpen heeft. Dit gaf richting aan haar handelingen. Ze wist wanneer ze langer moest proberen om het kind te laten boeren en niet te volharden in het geven van voeding. Gevolg hiervan was een gevoel van grip hebben op de situatie.

OK, het werkt dus, maar hoe?

Er zijn aparte geluiden voor elk van de volgende vijf behoeften:

• Neh: ik heb honger! Tip: let op de N-klank. Dit is wanneer de tong het gehemelte probeert te raken.

• Owh: ik ben moe! Tip: Let op de o-vorm van de mond, net als een gaap.

• Eh: ik moet een boertje laten! Tip: Let op de verkramping van de borst.

• Eairh: ik heb darmkrampjes! Tip: let op een lang en indringend geluid. De baby kan kronkelen en de beentjes strekken of juist optrekken.

• Heh: ik voel me ongemakkelijk! Tip: let op de met adem uitgesproken H-klank.

Luistert u naar de aanloop van een huilbui, het gaat dus om de eerste huiltjes van tevoren. Als uw kind eenmaal luid en duidelijk aan het huilen is, zult u het huilen niet langer via de Dunstanmethode kunnen herkennen. Op de dvd van Babytaal of via de app van Babytaal wordt uitgelegd hoe u de geluidjes kunt herkennen. Daarnaast zijn er oefeningen met huilende baby's om na te gaan of u al bedreven bent in het herkennen. Het leukste met het oefenen is nog die heerlijke aanstekelijke lach na het geven van het juiste antwoord. U wilt vanzelf meer gaan oefenen!

Caroline Visser

Zie www.babytaal.nl

Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."