problematische gehechtheid en trauma - in de woonvoorziening

Voor wie:

De training is bestemd voor MBO- en HBO- zorgprofessionals, zoals vak therapeuten, pedagogisch medewerkers, ambulant gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers, die werken met kinderen & jeugd in een woonvoorziening, zoals een gezinshuis of woongroep.

Inhoud:

Een training voor MBO- en HBO- zorgprofessionals, gericht op het verwerven van vaardigheden bij de opvoeding en begeleiding van kinderen die in een gezinshuis of woongroep wonen en bij wie sprake is van gehechtheidsproblematiek, verminderd basisvertrouwen en traumatisering.
In deze training leert u gehechtheidsproblematiek en de gevolgen van psychotrauma herkennen bij kinderen en jeugdigen. U krijg inzicht in de samenhang van hechting, trauma en emotieregulatie, u leert gehechtheidsbevorderende interactievaardigheden toepassen, u leert daarmee de taal te spreken die basisvertrouwen biedt aan deze kinderen, u leert te stabiliseren bij kinderen die in hun natuurlijke gezin onvoldoende basisvertrouwen hebben kunnen ontwikkelen

Resultaat:

Deze cursus biedt gezinshuisouders en hun ondersteuners handvatten voor herkenning en behandeling van kinderen waarbij sprake is van gehechtheidsproblematiek, verminderd basisvertrouwen en traumatisering.

Na afloop van de cursus:
  • heeft de deelnemer meer kennis van (de samenhang tussen) gehechtheid en trauma
  • is de deelnemer in staat risicofactoren betreffende een problematische gehechtheid te herkennen.
  • kan de deelnemer signalen van mogelijke traumatisering herkennen.
  • is de deelnemer in staat om problematische gehechtheid en traumatisering met het kind en/of het cliŽntsysteem te bespreken op een begrijpelijke manier.
  • beschikt de deelnemer over een aantal vaardigheden voor toepassing van onderdelen uit de Basic Trustmethode in de eigen werkomgeving.
  • is de deelnemer geÔnteresseerd geraakt om zich verder te verdiepen in de behandeling en begeleiding bij problematische gehechtheid en traumatisering.
  • Is de deelnemer in staat te denken in termen van het intern werkmodel betreffende gehechtheid en trauma
  • is de deelnemer in staat om tijdig door te verwijzen naar meer gespecialiseerde behandelaars.

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Docenten
Drs. Renťe Uittenbogaard
K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner

Drs. Hans van der Ham
K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, en EMDR-practitioner

Accreditatie is aangevraagd bij het SKJ (andere Basic Trust trainingen zijn tot op heden altijd geaccrediteerd door het SKJ).

Deze training wordt in Panningen (Limburg) gegeven.

Als uw beroepsvereniging er niet bij staat kunt u ons dit laten weten. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde vereniging, zullen wij de accreditatie aanvraag in overweging nemen.

Kosten:

€990.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."