videofeedbackbehandeling bij trauma en problematische gehechtheid

Voor wie:

SKJ-professionals, psychologen, orthopedagogen, gedragsdeskundigen werkzaam in de jeugdzorg, jeugd GGZ of het onderwijs.†

Inhoud:

De training is een intensieve kennismaking met het gebruik van de Basic Trustmethode bij de behandeling en preventie van problematische gehechtheid.

In de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut is de Basic Trustmethode erkend en opgenomen als 'effectief volgens eerste aanwijzingen'.
De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problematiek en hun opvoeders in gezinnen of in (semi-)residentiŽle voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen.
In de methode wordt gewerkt aan de hand van video-opnamen van de opvoeder-kind interactie. Een video-opname is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat het kind nodig heeft en hoe opvoeders daarop aan (kunnen) sluiten. De specifieke instructies zijn bedoeld om het basisvertrouwen en de stressregulatie van het kind te verbeteren.
Ook volwassenen met een verstandelijke beperking behoren tot de doelgroep.
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek op de mate van gehechtheid, in het bijzonder gedesorganiseerde gehechtheid, van het kind zijn tot nu toe positief.

Deze training biedt scholing op het gebied van hechtingstheorieŽn en de laatste wetenschappelijke inzichten. Aan de hand van analyses van video-opnamen en oefeningen wordt praktijkgericht gewerkt.†
 • Introductie Basic Trustmethode. Indicaties en contra-indicaties. Theoretische onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek.
 • Theorie over gehechtheid
 • Signalen van problematische gehechtheid bij het kind.
 • Oefenen met het maken van een micro-analyse van video-opnamen.
 • Oefenen bespreking video-opnamen met opvoeders van zowel adequaat als verwarring scheppend (desorganiserend) opvoedgedrag.
 • Oefenen met specifieke opvoedvaardigheden.
 • Diagnostiek van gehechtheidsproblematiek

Resultaat:

Na afloop van de training:
 • Herkent u nog beter gehechtheidsproblematiek of het risico daarop.
 • Beschikt u over een aantal vaardigheden voor uitvoering van de Basic Trustmethode bij problematische gehechtheid of de preventie daarvan.
 • Ontvangt u het deelcertificaat behandeling bij trauma en gehechtheidsproblematiek met videofeedback

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

De training wordt meerdere keren per jaar aangeboden in onze sfeervolle trainingslocatie in Dordrecht.
 • Accreditatie is aangevraagd bij (en eerder altijd toegekend door) NIP/NVO en SKJ
 • Accreditatiebureau - FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog voor 24 punten
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)B ij- en nascholing voor 18 punten

Kosten:

€990.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."