Privacyreglement


Hoe wij met uw privégegevens omgaan, vindt u hier.

En welke regels we hanteren specifiek voor de gemaakte video-opnamen, vindt u onder protocol gebruik video-opnamen.