Basic Trustmethode in Databank Effectieve Jeugdinterventies
van het Nederlands Jeugdinstituut
 
De Basic Trustmethode is recent opnieuw erkend door de Erkenningscommissie Interventies en opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut. In 2011 was de Basic Trustmethode reeds erkend als zijnde 'theoretisch goed onderbouwd', maar nu, anno 2017, kreeg onze methode het predicaat 'Effectief volgens eerste aanwijzingen'. Daarmee is het één van de weinige interventies die al een stap hoger staat in de ladder. Er waren voldoende wetenschappelijke onderzoeken met positieve resultaten voor deze erkenning.

In de Databank Effectieve Jeugdinterventies worden uitsluitend interventies opgenomen waarvan aannemelijk is, op basis van theorie en onderzoek, dat ze werkzaam zijn.
In de praktijk zagen we natuurlijk al de waarde van de Basic Trustmethode, en dat bleek ook uit een aantal wetenschappelijke onderzoeken. Gedrags- en/of emotionele problematiek vermindert doordat de hechting oftewel het basisvertrouwen bij het kind versterkt wordt. Maar we wilden ook graag opgenomen worden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies, onder andere omdat in Nederland steeds meer door de overheden van instanties verlangd wordt dat hulpverlenende beroepskrachten methoden gebruiken die effectief zijn of waarvan aangenomen mag worden dat ze effectief zijn op basis van gegevens uit de literatuur.

  
naar boven