Samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Binnen basic trust denken we voortdurend na over de vraag of het nog beter kan.
Een vraag voor ons was bijvoorbeeld of de hechtingsvragenlijst die de opvoeders bij de start van de basic trust hulpverlening invullen kwalitatief voldoende was. Een andere, nog wel belangrijker vraag, was of onze hulp echt wel het basisvertrouwen oftewel de hechting verbetert.
Prof. dr. G.J.J.M. Stams, hoogleraar Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam, die samenwerking tussen wetenschap en praktijk hoog in het vaandel heeft, bleek zeer geÔnteresseerd in de Basic Trustmethode en onder zijn leiding zijn collega's en studenten de afgelopen jaren actief geweest om een wetenschappelijk antwoord op een aantal van onze vragen te geven. De resultaten zijn al bekend, en momenteel is professor Stams samen met collega's bezig met publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.
Omgekeerd geven wij vanuit basic trust regelmatig gastcolleges aan de Universiteit van Amsterdam. Voor studenten blijkt het interessant te zijn om onderzoek te doen in onze praktijk van werken. Eťn studente, die een belangrijke rol in het onderzoek speelde, konden we bovendien een stageplek bieden.

Vragenlijsten om de mate van hechting te meten

Voldoet onze hechtingsvragenlijst, de Globale Indicatielijst Hechting 0 tot 18 jaar (GIH) aan de wetenschappelijke standaard, wat de vraag inhoudt of deze inderdaad wel meet wat wij denken dat ze meet? En welke verbeteringen heeft de vragenlijst nodig?
Met deze vragen is de Universiteit van Amsterdam aan de slag gegaan. Men is gestart om samen met medewerkers van basic trust de lijst te verbeteren aan de hand van gegevens uit onze praktijk en uit de literatuur. Dit heeft er in geresulteerd dat de leeftijdscategorieŽn van de GIH opgesplitst moesten worden, in 2 tot 5 jaar, 6 tot 12 jaar en 13 tot 18 jaar.
Alle versies, 2 tot 5 jaar en 6 tot 12 jaar, nu de Attachment Insecurity Screening Inventory (AISI) geheten, en 13 tot 18 jaar, nog steeds Globale Indicatielijst Hechting geheten, zijn klaar, worden binnen basic trust  tot volle tevredenheid gebruikt en zijn ook voor andere hulpverlenende instanties beschikbaar. Zie deze website: Voor professionals - Hechtingsvragenlijsten AISI en GIH.
De AISI is nu onderverdeeld in de diverse gehechtheidscategorieŽn. Naar de AISI 2-5 jaar is inmiddels grootschalig onderzoek gedaan, en de lijst blijkt betrouwbaar en valide (wetenschappelijke termen die uitdrukken dat deze vragenlijst op een verantwoorde manier het basisvertrouwen oftewel hechting meet). Dat betekent dus ook dat de AISI niet alleen voor de praktijk geschikt is, maar ook  om in de toekomst verder wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, onder meer naar het effect van de Basic Trustmethode.

Hoe effectief is de Basic Trustmethode?
 

Over de vraag of de Basic Trustmethode het basisvertrouwen oftewel de hechting verbetert volgens wetenschappelijk onderzoek, leest u meer op de pagina wetenschappelijk onderzoek.

Verder onderzoek
De resultaten van eerder onderzoek maakten onder meer nieuwsgierig naar welke elementen in de Basic Trustmethode precies werkzaam zijn. Per 1 januari 2013 is de UvA om die reden gestart met verder onderzoek naar de Basic Trustmethode. Voor informatie hierover, klik hier.
Voor grootschalig vervolgonderzoek wordt gezocht naar financiering.

naar boven