Missie en uitgangspunten basic trust

Missie

basic trust wil bereiken dat elk kind, bij wie de ontwikkeling op enigerlei wijze stagneert, zich alsnog op een gezonde manier kan ontwikkelen.
In de hulpverlening komen de kwaliteiten en krachten van de opvoeders en van het betreffende kind volledig tot hun recht.
Het streven is om in korte tijd de stagnatie op te heffen c.q. te verminderen.

Uitgangspunten

basic trust gaat bij het bieden van hulp uit van het volgende:

Een kind kan onvoldoende basisvertrouwen oftewel een onveilige hechting ontwikkeld hebben. Het kind laat dan diverse gedrags- of emotionele problemen zien. Deze symptomen worden soms niet herkend als samenhangend met het gebrek aan basisvertrouwen. 

Voor adequate hulpverlening is specifieke deskundigheid op het gebied van adoptie- en/of hechtingsproblematiek een vereiste.

In de begeleiding dient de ontwikkeling van het kind centraal te staan. Het uitgangspunt moet zijn de hulpvraag van het kind en de ouders. 

De hulpverlening dient plaats te vinden vanuit de kwaliteiten en krachten van zowel de opvoeders als het betreffende kind. 

Als er vermoedens zijn van aanlegfactoren, bijvoorbeeld als gevolg van erfelijkheid, verslaving van de biologische ouders, ondervoeding of problemen bij de geboorte, is psychologisch en psychiatrisch onderzoek noodzakelijk.

naar boven