Wat is basic trust?

basic trust
bestaat sinds maart 2003 en is een landelijke organisatie van zelfstandig gevestigde hulpverleners die allen specialist zijn op het gebied van basisvertrouwen, hechting en adoptie. De basic trust specialisten zijn orthopedagoog(-generalist) of (GZ-)psycholoog. Jaarlijks melden meer dan 350 gezinnen zich aan bij basic trust.

Wat doet basic trust?
basic trust is specialist in het herstellen of ontwikkelen van basisvertrouwen oftewel een veilige hechting bij kinderen en jongeren. Een tekort of gebrek aan basisvertrouwen ligt meestal ten grondslag aan de (emotionele en gedrags)symptomen die het kind laat zien.
Kinderen en jongeren kunnen zich herstellen van moeilijke en pijnlijke ervaringen. 
Voor dit herstel is de houding en de communicatie van de opvoeders met het kind van cruciaal belang. Dit vraagt van opvoeders specifieke kennis en vaardigheden. basic trust ondersteunt en traint hen daarin. 

Kerntaak basic trust
Kerntaak van basic trust is de hulpverlening aan gezinnen.

Nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten zijn:
- deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten in de vorm van lezingen, workshops, studiebijeenkomsten of een trainingsaanbod op maat
- presentaties voor bijeenkomsten van opvoeders
- presentaties voor verwijzende instanties
- gastcolleges op universiteiten
- deelname aan wetenschappelijk onderzoek
- deelname aan de Erkenningscommissie van de Databank Effectieve Interventies van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut)

naar boven