Actueel

Basic Trust opnieuw erkend - Databank Effectieve Jeugdinterventies
De Basic Trustmethode is op 30 juni 2017 opnieuw erkend door de Erkenningscommissie van het NJi! Ditmaal voor de variant 2 t/m 12 jaar, en bovendien met het predicaat 'Effectief volgens eerste aanwijzingen'. Dat houdt in dat de effectiviteit van de Basic Trustmethode in twee studies met een voor- en een nameting is aangetoond. Dit is een prachtig resultaat waar we erg trots op zijn.

Eigen praktijk bij Basic Trust?
Wij zoeken versterking voor Amsterdam, Limburg, Zuid-Holland midden, Noord-Brabant (Breda, Roosendaal e.o.), in/rondom Dordrecht, in/rondom Voorschoten, in/rondom Hoofddorp en in/rond Alkmaar.
Bent u GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, psycholoog-psychotherapeut BIG of kinder- en jeugdpsycholoog NIP die een eigen hulpverleningspraktijk binnen een inspirerende organisatie wil starten? Informatie: klik hier of mail info@basictrust.com.

Getraumatiseerd en uithuis geplaatst
Op indringende wijze helpt dit filmpje de gevolgen van opgelopen trauma's, huiselijk geweld en uithuisplaatsing, te begrijpen.
https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0&feature=youtu.be


3-daagse basistraining Basic Trustmethode voor hulpverleners en gedragsdeskundigen
Op 29 maart, 19 april en 31 mei 2018 vindt de eerstkomende basistraining basic trustmethode plaats in Dordrecht.
Accreditaties:
- Deelname levert 6,4 registerpunten op voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd.
- Deelname (met aanvullende literatuuropdracht) levert 18 registerpunten (9 diagnostiek + 9 behandeling) op voor het (her)registratietraject NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) en het NVO (her)registratietraject Orthopedagoog-Generalist (OG).

Lees meer...

Op 18 januari, 8 februari en 15 maart 2018 vindt de eerstkomende basistraining basic trustmethode plaats in Dordrecht. Deze training is vol. U kunt zich helaas niet meer opgeven. 
Accreditaties:
- Deelname levert 6,4 registerpunten op voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd.
- Deelname (met aanvullende literatuuropdracht) levert 18 registerpunten (9 diagnostiek + 9 behandeling) op voor het (her)registratietraject NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) en het NVO (her)registratietraject Orthopedagoog-Generalist (OG).

Lees meer...

3-daagse basistraining Basic Trustmethode in de klas
Op 6 maart, 20 maart en 17 april 2018 vindt de basistraining basic trustmethode in de klas plaats in Amersfoort.
Op 22 maart, 12 april en 17 mei 2018 vindt de basistraining basic trustmethode in de klas plaats in Dordrecht.
Accreditatie is aangevraagd
Lees meer...

Screening op problematische gehechtheid
In Medisch Contact van 16 juli 2015 verscheen een artikel van de hand van Nelleke Polderman (basic trust), Mascha Kamphuis (voorzitter Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland) en Geert Jan Stams (hoogleraar forensische orthopedagogiek Universiteit van Amsterdam). In het artikel werd het belang van vroegtijdige screening op problematische gehechtheid bepleit. Veel psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren heeft hechtingsproblematiek als onderliggende oorzaak. Artsen hebben een belangrijke rol bij de screening. Klik hier voor het betreffende artikel.
Inmiddels is het Platform Vroegtijdige Screening Gehechtheid opgericht, waaraan een groot aantal professionals uit diverse sectoren voor jeugd (jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, jeugd-GGZ, e.d.) en onderzoekers deelneemt.

Basic Trust Basics
Bent u al geabonneerd op onze gratis nieuwsbrief met ieder kwartaal weer boeiende artikelen voor zowel opvoeders als professionals? U kunt zich nu aanmelden.

naar boven