videofeedbackbehandeling bij problematische gehechtheid en trauma (Dordrecht)

15 september 2022 10:00 - 15 september 2022 16:30
De training is een intensieve kennismaking met het gebruik van de Basic Trustmethode bij de behandeling en preventie van problematische gehechtheid.

In de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut is de Basic Trustmethode erkend en opgenomen als 'effectief volgens eerste aanwijzingen'.
De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problematiek en hun opvoeders in gezinnen of in (semi-)residentiŽle voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen.
In de methode wordt gewerkt aan de hand van video-opnamen van de opvoeder-kind interactie. Een video-opname is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat het kind nodig heeft en hoe opvoeders daarop aan (kunnen) sluiten. De specifieke instructies zijn bedoeld om het basisvertrouwen en de stressregulatie van het kind te verbeteren.
Ook volwassenen met een verstandelijke beperking behoren tot de doelgroep.
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek op de mate van gehechtheid, in het bijzonder gedesorganiseerde gehechtheid, van het kind zijn tot nu toe positief.

Deze training biedt scholing op het gebied van hechtingstheorieŽn en de laatste wetenschappelijke inzichten. Aan de hand van analyses van video-opnamen en oefeningen wordt praktijkgericht gewerkt.
  • Introductie Basic Trustmethode. Indicaties en contra-indicaties. Theoretische onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek.
  • Theorie over gehechtheid
  • Signalen van problematische gehechtheid bij het kind.
  • Oefenen met het maken van een micro-analyse van video-opnamen.
  • Oefenen bespreking video-opnamen met opvoeders van zowel adequaat als verwarring scheppend (desorganiserend) opvoedgedrag.
  • Oefenen met specifieke opvoedvaardigheden.
  • Diagnostiek van gehechtheidsproblematiek


Meer informatie
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."