gehechtheid en trauma in de behandelkamer

23 september 2019 10:00 - 23 september 2019 16:30
In deze training leert u gehechtheidsproblematieken de gevolgen van psychotrauma herkennen bij kinderen en jeugdigen. U krijg inzicht in de samenhang van gehechtheid, trauma en emotieregulatie, u leert gehechtheidsbevorderende interactievaardigheden toepassen, u leert daarmee de taal te spreken die basisvertrouwen biedt aan deze kinderen en hun ouders, u leert te stabiliseren in gezinssituaties waar de voorwaarden voor het ontwikkelen van basisvertrouwen onvoldoende aanwezig zijn. 

Meer informatie
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren passend en goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"