Kalender van 13-01-2023

Maandkalender Weekkalender

begeleiding bij gehechtheidsproblematiek en trauma

Jeugdzorgprofessionals hebben gedurende hun opleiding allemaal gehoord over het ontstaan van gehechtheidsrelaties en het belang daarvan bij de ontwikkeling. En hoe trauma daarin kan ontregelen. Toch blijkt in de praktijk dat het lastig is om dit te herkennen en de kennis hierover toe te passen bij de begeleiding van kinderen, jongeren en hun opvoeders.
Met deze training geven we beroepsopvoeders en behandelaren een 'werkmodel' om naar gehechtheidsontwikkeling en gehechtheidsgedrag van kinderen en jongeren te kijken. Dit helpt hen om bij deze kinderen en jongeren het beschadigde basisvertrouwen te herstellen.
Deze training is voor jeugdzorgprofessionals en is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden bij de begeleiding van kinderen of jongeren bij wie sprake is van gehechtheidsproblematiek, verminderd basisvertrouwen en traumatisering. In deze training leert de deelnemer om gehechtheidsproblematiek en de gevolgen van psychotrauma te herkennen. De deelnemer krijg inzicht in de samenhang tussen gehechtheid, trauma en emotieregulatie. Ook leert de deelnemer gehechtheidsbevorderende interactievaardigheden toepassen en daarmee de taal te spreken die basisvertrouwen biedt aan deze kinderen en hun opvoeders. De deelnemer leert te stabiliseren in gezinssituaties waar de voorwaarden voor het ontwikkelen van basisvertrouwen onvoldoende aanwezig zijn.

Meer informatie
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"