Kalender van 21-09-2022

Maandkalender Weekkalender

beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht voor jeugdzorgprofessionals

In deze training staat het ethisch werken vanuit de richtlijnen en de beroepscode centraal. Verschillende werkvormen worden gehanteerd om het verantwoord en bewust werken met de beroepscode handen en voeten te geven. Naast uitgebreide kennisoverdracht wordt er ook geoefend met het toepassen van de beroepscode in eigen casu´stiek en oefencases.
De training bestaat uit twee bijeenkomsten van drie-en-een-half uur.

Daarnaast dient u rekening te houden met het doorlezen van literatuur, het maken van verdiepende opdrachten en de eindopdracht, hiervoor geldt een tijdsinvestering van zo'n twee tot drie uur. De training wordt afgesloten met een toets welke met een voldoende moet worden beoordeeld.

Meer informatie
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"