Kalender van 18-01-2019

Maandkalender Weekkalender

25 uurs basiscursus schematherapie bij kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen

Dag 1:†
 • kennismaking Schematherapie
  • basisbehoeften
  • (ontwikkelende) schema's
  • diagnostiekfase, welke middelen zet je in per ontwikkelingsfase
  • casusconceptualisatie met aandachtspunten per ontwikkelingsfase van de minderjarige client
 • behandelrelatie opbouwen, limited reparenting, hierbij extra aandacht voor opvoeders die betrokken zijn bij de kindtherapie (mediatherapie)
 • schematherapie; de behandeling van schema's: historische achtergrond van schema's, (ontwikkelende) schema's bij adolescenten, diagnostische imaginatie, bewijzen voor schema's, het verschil in werken met schema's bij adolescenten t.o.v. volwassen cliŽnten.
 • cognitieve technieken aangepast per ontwikkelingsfase
 • aandachtspunten van voorgenoemde onderwerpen specifiek voor de behandeling van kinderen/jongeren met verminderd basisvertrouwen en hun opvoeders

Dag 2:†
 • schematherapie; de behandeling van schema's
 • experiŽntiŽle technieken; imaginatie en rescripting, tweestoelen techniek eventueel met gebruikmaking van spel/beeldend materiaal, historisch†rollenspel/psychodrama -> in combinatie met de Basic Trust verhalenmethode†
 • gedragstechnieken
 • therapeutische relatie: limited reparenting en empathische confrontatie†
 • schematherapie: het modusmodel, casusconceptualisatie 2†
 • werken met het kwetsbare kind en de kritische kant (vertaling van de disfunctionele oudermodus bij kinder- en jeugdtrajecten)

Dag 3:†
 • Schematherapie bij Cluster C- Persoonlijkheidsstoornis†
 • copingmodi behandelen
 • disfunctionele oudermodi behandelen†
 • Schematherapie bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis
 • kwetsbare kindmodi behandelen
 • EMDR en Schematherapie

Dag 4:
 • schematherapie bij narcistische persoonlijkheidsstoornis, de antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • boze en impulsieve kindmodi behandelen
 • ouderschematherapie†
 • gezonde en blije kant (=gezonde volwassene/'wijze jij' en blije kind) versterken
 • afsluiten cursus†

Studiebelasting
Er zijn 25 contacturen. Daarnaast dient u†rekening te houden met ongeveer acht uur studiebelasting per bijeenkomst†(literatuurstudie en opdrachten)†en twee uur voor het maken van de toets.


Meer informatie

25 uurs basiscursus schematherapie bij kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen

Dag 1:†
 • kennismaking Schematherapie
  • basisbehoeften
  • (ontwikkelende) schema's
  • diagnostiekfase, welke middelen zet je in per ontwikkelingsfase
  • casusconceptualisatie met aandachtspunten per ontwikkelingsfase van de minderjarige client
 • behandelrelatie opbouwen, limited reparenting, hierbij extra aandacht voor opvoeders die betrokken zijn bij de kindtherapie (mediatherapie)
 • schematherapie; de behandeling van schema's: historische achtergrond van schema's, (ontwikkelende) schema's bij adolescenten, diagnostische imaginatie, bewijzen voor schema's, het verschil in werken met schema's bij adolescenten t.o.v. volwassen cliŽnten.
 • cognitieve technieken aangepast per ontwikkelingsfase
 • aandachtspunten van voorgenoemde onderwerpen specifiek voor de behandeling van kinderen/jongeren met verminderd basisvertrouwen en hun opvoeders

Dag 2:†
 • schematherapie; de behandeling van schema's
 • experiŽntiŽle technieken; imaginatie en rescripting, tweestoelen techniek eventueel met gebruikmaking van spel/beeldend materiaal, historisch†rollenspel/psychodrama -> in combinatie met de Basic Trust verhalenmethode†
 • gedragstechnieken
 • therapeutische relatie: limited reparenting en empathische confrontatie†
 • schematherapie: het modusmodel, casusconceptualisatie 2†
 • werken met het kwetsbare kind en de kritische kant (vertaling van de disfunctionele oudermodus bij kinder- en jeugdtrajecten)

Dag 3:†
 • Schematherapie bij Cluster C- Persoonlijkheidsstoornis†
 • copingmodi behandelen
 • disfunctionele oudermodi behandelen†
 • Schematherapie bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis
 • kwetsbare kindmodi behandelen
 • EMDR en Schematherapie

Dag 4:
 • schematherapie bij narcistische persoonlijkheidsstoornis, de antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • boze en impulsieve kindmodi behandelen
 • ouderschematherapie†
 • gezonde en blije kant (=gezonde volwassene/'wijze jij' en blije kind) versterken
 • afsluiten cursus†

Studiebelasting
Er zijn 25 contacturen. Daarnaast dient u†rekening te houden met ongeveer acht uur studiebelasting per bijeenkomst†(literatuurstudie en opdrachten)†en twee uur voor het maken van de toets.


Meer informatie
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren passend en goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"