informatiesheets en brochures

Informatiesheet veilige en onveilige gehechtheidsrelaties
Basic Trust en de Universiteit van Amsterdam hebben gezamenlijk een informatiesheet gemaakt over uitingen van veilige en onveilige gehechtheidrelaties. Voor het downloaden van deze brochure, klik hier .

Begeleiding van uw oudste als u nog een keer gaat adopteren
Informatie en adviezen hoe u uw oudste kind(eren) kunt voorbereiden en begeleiden wanneer u nog een keer gaan adopteren. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.

Kinderen met onvoldoende basisvertrouwen - informatie voor de leerkracht
Informatie voor leerkrachten van het basisonderwijs over verminderd basisvertrouwen/hechtingsproblematiek in de klas, met achtergrond informatie, zaken waar u op kunt letten, enkele tips waar u mee aan de slag kunt. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.

Rouw bij geadopteerde kinderen
Informatie voor opvoeders over de begeleiding van uw kind wanneer het rouwt om het afgestaan en geadopteerd zijn en gemis ervaart van de biologische ouders. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.

Rouw bij kinderen in pleegzorg
Informatie voor opvoeders over de begeleiding van uw kind wanneer het rouwt om het uit huis geplaatst zijn en gemis ervaart van de biologische ouders. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.

Vervroegde puberteit
Informatie voor opvoeders over oorzaken en symptomen van vervroegde puberteit met adviezen waarop te letten en tips wat u kunt doen. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Onderzoek vragenlijsten
  • Voor het wetenschappelijke artikel naar de AISI 2-5 jaar, klik hier.
  • Voor het wetenschappelijke artikel naar de AISI 6-12 jaar, klik hier.
  • Voor een publicatie in Vakblad Vroeg over de ARI-CP 2-5 jaar, klik hier.
  • Voor het wetenschappelijke artikel naar de ARI-CP 2-5 jaar, klik hier.

Onderzoek/artikelen over Basic Trust
  • Uit onderzoek van Moniek Zeegers en anderen blijkt dat ouders van geadopteerde kinderen (2-12 jaar) na afloop van de Basic Trustmethode minder gedragsproblemen, opvoedstress en onveilige gehechtheid rapporteerden en dat ouders meer sensitiviteit en mind-mindedness lieten zien. Voor het artikel, klik hier.
  • Voor het wetenschappelijke artikel van Cristina Colonnesi en anderen over het eerste onderzoek naar het effect van Basic Trust, klik hier.
  • Voor een artikel in Vakblad Vroeg over de Basic Trustmethode bij kinderen met verstandelijke beperking, klik hier.

Onderzoek/artikelen gehechtheid en basisvertrouwen
  • Binnen de hulpverlening aan gezinnen met jonge kinderen (2 t/m 5 jaar) is gehechtheid een belangrijk thema. Vanwege gebrek aan kennis en bruikbare instrumenten is het soms moeilijk om de gehechtheidstheorie toe te passen in de hulpverlening. Het huidige onderzoek door onze Basic Trustcollega's Anouk Spruit en Renee Uittenbogaard genereert inzicht in uitingsvormen van veilige en onveilige gehechtheidsrelaties zoals we die in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Voor het artikel, klik hier.
  • Voor een Engelstalige wetenschappelijk literatuuronderzoek (meta-analyse) naar de relatie tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en jongeren door onze Basic Trustcollega Anouk Spruit e.a., klik hier. Voor een Nederlandse versie, klik hier.
  • Voor een publicatie in HKJ over basisvertrouwen in de klas van Basic Trustcollega's Lotte Adriaans en Janet Gooden, klik hier.

Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."